Ieder jaar wordt er wereldwijd binnen Wycliffe Bijbelvertalers op 11 november een dag van gebed gevierd. Ook op ons vertaalcentrum leggen we het werk dan neer en gaan als collega’s op de knieën om samen ons vertrouwen in God uit te spreken, onze schuld te belijden, en te vragen om een zegen op ons werk. Het was een enorm inspirerende dag en we voelden ons sterker met elkaar verbonden dan tevoren.

Day of Prayer - Group Dorien

Ook de kinderen deden mee. Het is prachtig om de kinderen te horen bidden: “Vader in de hemel. Ik bid dat heel veel mensen in U zullen gaan geloven. Wilt u de vertalers op het kantoor helpen om de Bijbel goed te vertalen, en dat veel mensen van u zullen gaan houden. In Jezus’ naam, Amen.”

Day of Prayer, Elisa

Plannen maken

Tijdens de dag van gebed realiseerden we ons opnieuw hoe we voor 100% afhankelijk zijn van God. Natuurlijk weten we dat eigenlijk altijd wel, tot op zekere hoogte. Maar het is zo gemakkelijk om soms ontmoedigd te raken of juist vol verwachting te zijn op basis van wat ons niet is gelukt of juist wel is gelukt. Zomaar een paar gedachten die door ons hoofd kunnen spelen:

“Dit boek is zo mooi, krachtig en helder vertaald. Iedereen die dit leest, zal er door geraakt worden!”

“We hebben nog maar een paar honderd boeken verspreid in de afgelopen paar maanden. Misschien zitten veel mensen helemaal niet op een Bijbel te wachten. Misschien kunnen we ons maar beter op iets anders richten.”

“Financieel hebben we het tot nu toe gered, maar komend jaar kan wel eens heel spannend worden. Grote kans dat we niet genoeg ondersteuning hebben om door te gaan.”

“We verwachten ons eerste Nieuwe Testament in 2019 af te hebben. We denken dat alle opgeleide vertalers wel tot het einde bij ons team zullen kunnen blijven. Het moet toch gaan lukken zoals we gepland hebben!”

Onze inschattingen zijn soms gebaseerd op wat we kunnen zien en observeren. Het is verleidelijk om plannen te makken die directe resultaten opleveren en waarover prachtige verhalen te schrijven zijn. Maar ongeacht wat we op basis van onze inschatting kunnen verwachten, we willen ons blijven richten op God die méér zal doen dan wij durven te bidden of te verwachten.

Simbiti team

Verrast

We zijn soms verrast door wat er gebeurt buiten ons gezichtsveld. We denken wel eens dat één verkocht Bijbelboek één lezer bereikt. Maar wat als die ene persoon die het Bijbelboek kocht, het gaat voorlezen op een begrafenis waar honderden mensen uit verschillende taalgroepen bij elkaar komen? En als dan het nieuws zich verspreidt dat binnen een paar jaar tijd het Nieuwe Testament beschikbaar zal komen in al die verschillende talen? En dat dan de week erna verschillende verzoeken binnenkomen, om Bijbelboeken die al vertaald zijn in hun dorpen te brengen? En er daardoor een honger ontstaat om de hele Bijbel in de eigen taal in handen te krijgen? Als mensen ons vragen om een Bijbel in Kabwa, Simbiti, Jita, Ikoma, of welke lokale taal dan ook, is het altijd de moeite waard om te vragen hoe ze gehoord hadden dat hun Bijbel eraan komt…

Ikizu_Literacy_Class

Vol verwachting

In onze thuisgemeente begonnen we iedere dienst op zondagmorgen met een korte geloofsbelijdenis waarin verwoord werd dat al onze verwachting van God komt. We hebben God leren kennen als een God die wonderen doet. We zijn vaak verrast als ze gebeuren, maar we zouden het niet hoeven te zijn. We kunnen nooit teveel van God verwachten. Dat willen we niet vergeten. Niet in tijden als alles op rolletjes loopt, maar ook niet als alles tegen lijkt te zitten.

De goede zaadjes die in een duizenden hectare grote akker geplant zijn, ontkiemen soms pas buiten ons gezichtsveld en komen tot bloei. Het is belangrijker dat God het ziet. En dat doet Hij, want zonder Hem groeit niets.

seed_pic

Zo lang?!

We merken wel eens een zekere verbazing als mensen horen dat het vertalen van een Nieuwe Testament wel 10 jaar kan gaan duren: “Waarom duurt dat zó lang?” Bijna iedere keer dat we gasten rondleiden op ons vertaalcentrum en vertellen over de manier waarop we werken en de procedures die we hanteren om een betrouwbare en heldere vertaling te maken, zeggen onze bezoekers achteraf: “Nu snap ik pas waarom het zolang duurt!”

Veel mensen zouden uitbundig klagen als de volgende Windows-versie onvoldoende getest blijkt te zijn of wanneer hun nieuwe auto kwalitatief door de mand valt. De Bijbel is het meer dan waard om zorgvuldig voorbereid te worden voordat het naar de ‘klant’ gaat. En dat kost tijd. We vertalen voor meer dan een miljoen mensen in een uitgestrekt en soms lastig toegankelijk gebied. Ook zij verdienen het een Bijbel in handen te krijgen die door mensen vertrouwd zal worden als de stem van God.

Mara Regio talen

Nog niet de ‘echte Bijbel’

Alle begin is moeilijk en klein. Maar een klein zaadje kan soms uitgroeien tot iets moois of iets groots. In de beginjaren voelt vertaalwerk als het planten van zaadjes. Zolang er nog geen volledige Bijbel klaar is, is er nog niet echt sprake van “een Bijbel in de eigen taal”. Deeluitgaven zijn mooi en belangrijk, maar staan niet gelijk aan de echte Bijbel. We moeten dan ook geduld hebben als mensen de deeluitgaven nog niet dezelfde status toekennen als de complete Bijbel in de landstaal (Swahili). We gaan rustig door met zaaien, en proberen er alles aan te doen dat het later door de mensen herkend zal worden als “goed zaad”, een Bijbel die klopt en klinkt en beklijft.

Bidden voor morgen

Morgen (maandag 30 november) hopen we het bijbelboek Genesis officieel over te dragen aan de Kabwa bevolking. Bid mee voor een goede viering!

Geef een reactie

Post Navigation