Ons werk

Er zijn nog zóveel mensen die de Bijbel niet kunnen lezen in een taal die ze goed begrijpen. Toen we naar het Afrikaanse land Tanzania uitgezonden werden, zagen we wat dit tot gevolg heeft.

Als de Bijbel een gesloten boek blijft, zal de kerk ook zwak blijven. Zeker als veel voorgangers weinig opleiding hebben gehad, en als de gemeente dus vaak grotendeels afhankelijk is van de preek op zondagmorgen om meer van het Evangelie te leren.

Het is onze missie om de mensen van Tanzania Bijbels in handen geven die ze kunnen begrijpen en waarderen. Omdat het geschreven is in hun moedertaal. We geloven dat dit een waardevolle aanvulling is op de Bijbels in het Swahili, de officiële taal van Tanzania.

Kabwa_consultant Check_Enoch_Wandera_

Wij zijn in januari 2009 uitgezonden naar Tanzania, om daar met Wycliffe Bijbelvertalers mee te werken aan de vertaling van de Bijbel in enkele tot voor kort onbeschreven talen. Momenteel werken onze vertaalteams aan de voltooiing van het Nieuwe Testament en enkele bijbelboeken uit het Oude Testament.

Op dit moment leren steeds meer mensen hun taal vloeiend lezen, iets waar men geweldig trots op is. En terecht! De betrokkenheid bij ons vertaalwerk is goed, en de bijbelvertalers zijn gemotiveerd om telkens weer nieuwe bijbelboeken te vertalen in hun eigen taal. We staan aan het begin van een tijd waarin deze taalgroepen voor het eerst de Bijbel gaan gebruiken in hun moedertaal. Mensen krijgen nu de kans om door God aangesproken te worden in een taal die ze begrijpen. Wij bidden dat de gelovigen zullen groeien in hun kennis van het Evangelie en steeds beter God leren vertrouwen en volgen. En dat ook niet-christenen volgeling van Jezus willen worden.

3.
6. Simbiti

Mara project
De Mara-regio bevindt zich in het noordwesten van Tanzania. In dit dichtbevolkte gebied wonen ongeveer 1,3 miljoen mensen. Een groot deel van de mensen noemt zich christen. In de praktijk blijken de traditionele religie en het christelijk geloof echter naast elkaar te bestaan: bij velen gaat vertrouwen in God samen met het bezoeken van een medicijnman. Juist in deze situatie is het zo belangrijk dat mensen Gods Woord horen in een taal die ze kunnen begrijpen. Gods Woord heeft betrekking op héél hun leven.

SONY DSC

Op dit moment wordt in veel kerkjes een Bijbel in het Swahili gebruikt, de nationale taal van Tanzania. Het is een taal die kinderen pas op latere leeftijd op school gaan leren. In de afgelegen Mara-regio begrijpen veel mensen hierdoor onvoldoende van de bijbelse boodschap. Veel mensen bidden in het Swahili, omdat ze denken dat God hun eigen taal niet spreekt! Verschillende kerken hebben Wycliffe gevraagd om een bijbelvertaling in hun eigen stamtaal. In 2009 zijn we begonnen met het vertalen van de allereerste bijbelgedeeltes voor deze mensen. We hopen en bidden dat dit bijbelvertaalwerk ertoe zal leiden dat nog meer mensen zich toewijden om de levende God te dienen!