Wat u kunt doen

Ook u kunt betrokken zijn bij het werk van André & Dorien! Er zijn verschillende manieren waarop dit kan, bijvoorbeeld door te bidden, te geven, of eens iets te schrijven. Hiermee kunt u een geweldige steun zijn voor André & Dorien en het bijbelvertaalwerk dat ze in Tanzania mogen ondersteunen.

1. Gebed
bidt-voor-onsU kunt voor André & Dorien het meest betekenen door het bijbelvertaalwerk met uw gebed te steunen. Juist als de eerste delen van de Bijbel gedrukt gaan worden, zal een geestelijke strijd zichtbaar zijn. Ook in Tanzania zien de bijbelvertalers dat op dit moment gebeuren. Uw gebed is nodig, voor de André & Dorien, de vertalers en zéker voor de mensen die de pas vertaalde bijbelboeken gaan lezen of beluisteren. God wil op ons gebed geweldige dingen doen. Wilt u daarom meewerken aan het bijbelvertaalwerk door te bidden? U kunt voor actuele gebedspunten terecht op de gebedspagina van deze site.

2. Financiële ondersteuning
Doneer Online idealAndré & Dorien worden financieel ondersteund door hun achterban. Een groep vrienden, familie, gemeenteleden en bekenden steunt met maandelijke giften het werk van André & Dorien.  Op dit moment zoeken we nog meer mensen die hun werk ook financieel kunnen steunen. Wilt u meedoen? Klik hier om uw maandelijke steun te regelen of om een eenmalige gift over te maken.

Giften zijn welkom op rekening NL69RABO0145967905 t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar (Wycliffe heeft een ANBI-toekenning).

Tip: overweeg een schenkingsovereenkomst met Wycliffe. Dit biedt u belastingvoordelen wanneer u toezegt voor minimaal 5 jaar een gift over te maken naar Wycliffe ten behoeve van het bijbelvertaalwerk van André en Dorien.

3. Lezen en schrijven
schijf-eensVergeet niet om u aan te melden voor de nieuwsbrief, die een aantal keer per jaar wordt verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van onze activiteiten. Wanneer u de nieuwsbrieven regelmatig leest, zult u zich echt betrokken voelen bij het bijbelvertaalwerk van André & Dorien. Het is voor hen een bemoediging als u door middel van een e-mailtje of briefje laat merken dat u betrokken bent bij hun werk. Dit kunt u bijv. doen door te reageren op dingen die u gelezen hebt. Stuur André & Dorien een e-mail!