Financiële steun

André & Dorien hebben geen salaris of vast inkomen. De kosten voor hun levensonderhoud in Tanzania en de kosten van het bijbelvertaalwerk waaraan zij meewerken, worden gedekt door een persoonlijk betrokken achterban. Het uitzenden van een gezin voor zendingswerk kost veel geld. Maar omdat het vertalen van de Bijbel zo belangrijk is, willen wij u uitnodigen om samen dit belangrijke werk mogelijk te maken.

Hoeveel is er nodig?
In samenwerking met Wycliffe wordt er ieder jaar zorgvuldig een inschatting gemaakt van alle kosten die met het leven en werken als bijbelvertalers in Tanzania gepaard gaan. De begroting dekt de volgende kosten:

  • Leefkosten: Huisvesting, bewaking, onderhoud, gas, water, elektriciteit, telefoon, boodschappen, autokosten,  financiële ondersteuning van enkele gezinnen in Tanzania, vakantie, etc.
  • Schoolkosten: Schoolgeld internationale school, bijdrage leermateriaal, kosten aanvullend Nederlands thuisonderwijs, etc..
  • Verblijfskosten: Verblijfsvergunning, werkvergunning en Tanzaniaanse inkomstenbelasting.
  • Werkkosten: Trainingen, reiskosten voor vertaalcontroles, onderhoud en vervanging laptop, jaarlijkse conferentie veldorganisatie, vakliteratuur, etc.
  • Medische kosten: Internationale ziektekostenverzekering, eigen risico, abonnement Flying Doctors, arbeidsongeschiktheidsverzekering, brillen, etc.
  • Oudedagvoorziening: Sparen voor pensioen en premie voor aanvullende AOW (zendingswerkers bouwen in Nederland geen pensioen meer op).
  • Verlofkosten: Sparen voor vliegtickets voor verlof elke drie jaar plus kosten dubbele huisvesting ieder verlof.
  • Communicatiekosten: Nieuwsbrieven, gebedsbrieven, kerstgroet, website en weblog, etc.
  • Organisatiekosten: 10% van alle giften dragen we af aan Wycliffe om het organisatorische werk te bekostigen.

De totaalkosten voor 2020 zijn begroot op € 71.311,=

Financieel ondersteunen?
We zijn dankbaar voor iedere gift, grote en kleine! We stimuleren mensen echter graag om een maandelijkse toezegging te doen. Vooral structurele steun is belangrijk om dit werk, dat jaren in beslag kan nemen, te kunnen doen.   

Wilt u het werk van André & Dorien structureel gaan ondersteunen? Klik hier om uw maandelijkse steun te regelen of om een eenmalige gift over te maken.

Wilt u graag eerst meer informatie, mail gerust even naar onze penningmeester (Dick Westeneng) of bel hem op 0318-624512.

Gift overmaken?
Giften zijn welkom op rekening NL69RABO0145967905  t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar (Wycliffe heeft een ANBI-toekenning).

Tip: overweeg een schenkingsovereenkomst met Wycliffe. Dit biedt u belastingvoordelen wanneer u toezegt voor minimaal 5 jaar een gift over te maken naar Wycliffe ten behoeve van het bijbelvertaalwerk van André en Dorien.

Doneer Online ideal


NIEUW
: Klik hier om via iDeal een gift voor de familie Kamphuis over te maken.

 

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Het thuisfrontcomité