Uitzending

Iedere zendingswerker die uitgezonden wordt, heeft een thuisfront nodig dat zich verantwoordelijk voelt om de uitzending mogelijk te maken. De steun van een thuisfront is voor een zendingswerker enorm belangrijk.

Bij de uitzending van André & Dorien werken verschillende mensen en organisaties nauw samen. We zullen kort toelichten wie welke rol speelt in het geheel.

Overzicht van iedereen die meewerkt aan de uitzending van André & Dorien Kamphuis
wycliffe-logo-klein

Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe Bijbelvertalers is verantwoordelijk voor de selectie, training en begeleiding van André en Dorien. Wycliffe helpt bij het vaststellen van de begroting, adviseert het thuisfrontcomité, verzorgt een deel van de boekhouding, communiceert met het veld & thuisfront, en evalueert het gedane werk.

cgk-ede2

Thuisgemeente
De verantwoordelijkheid voor de uitzending ligt bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ede. De gemeente wilde André & Dorien als gemeenteleden uitzenden en zo concreet vorm geven aan de zendingsroeping. André en Dorien zijn als het ware beschikbaar gesteld voor een taak binnen Wycliffe Bijbelvertalers. De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van André en Dorien zodat zij in staat zijn hun taak naar behoren uit te voeren. Dit houdt onder meer in: gebedssteun, een deel van de financiële ondersteuning, en het geven van pastorale en morele steun.

Thuisfrontcomité
Het thuisfrontcomité is een team van zeven enthousiaste broeders en zusters die zich verantwoordelijk voelen een goede ondersteuning van André en Dorien. Zij vormen de schakel tussen hen en de rest van de achterban (familie, vrienden, thuisgemeente, Wycliffe, en anderen). Het takenpakket van een thuisfrontcomité bestaat onder meer uit: het coördineren van de uitzending, het vertegenwoordigen van André en Dorien terwijl die op het veld zijn, het bekendmaken van de financiële behoeften van de zendingswerkers, het administreren van de giften, het onderhouden van relaties met de gemeente, Wycliffe en de rest van de achterban, het verzenden van nieuwsbrieven, het verspreiden van gebedsonderwerpen, het opsturen van spullen naar het veld en het regelen van allerlei praktische zaken rond het 3-jaarlijkse verlof van André en Dorien.

zending

Zending CGK
De gemeente en het thuisfrontcomité worden geadviseerd door de Zending Christelijke Gereformeerde Kerken. Verder zal vanuit het zendingsbureau het voorlichtingswerk ondersteund worden (zoals publicaties in het magazine ‘Doorgeven’) en kunnen André en Dorien – indien nodig – op het veld door een vertegenwoordiger van de CGK worden bezocht.

Achterban
De financiële ondersteuning van het werk van André en Dorien wordt vooral mogelijk gemaakt door hun achterban. Een grote groep mensen uit hun thuisgemeente, familie en vriendenkring heeft een maandelijkse bijdrage toegezegd. Op basis hiervan konden André en Dorien worden uitgezonden en zich voluit richten op het werk waar God hen toe geroepen heeft. Ook krijgt de achterban regelmatig nieuwsbrieven en gebedsbrieven toegestuurd, om zo heel dicht betrokken te blijven bij het werk waar zij in investeren. Zonder een trouwe biddende en gevende achterban zouden André en Dorien hun werk niet kunnen doen.