Ons verhaal

De reden dat André en Dorien nu als zendelingen in Tanzania meewerken aan het vertalen van de Bijbel, is dat ze zich beiden geroepen voelen om dit te gaan doen. God heeft al vroeg een verlangen in hun hart gelegd om Hem te dienen met de gaven die ze hebben gekregen, en beiden voelden zich sterk aangetrokken door de Afrikaanse jonge kerken. Hieronder leest u hun verhaal…

Roeping Dorien
Vaak lijkt God ons leven te sturen door ons bepaalde interesses en gaven te geven. Toen Dorien in de laatste jaren van het vwo haar voorliefde voor taalkunde ontdekte, koos ze een talenpakket. Ze begon na te denken hoe ze God daarmee kon dienen, en of een zendingstaak misschien iets was wat God met haar leven wilde.  Dorien voelde zich aangetrokken tot taalkundig werk in Afrikaanse talen (werk dat nauw met bijbelvertaalwerk verweven is). Daarom koos ze na het vwo de studie Afrikaanse Taalkunde in Leiden.

Roeping André
Toen André in het najaar van 2000 tot geloof kwam, veranderde er veel in zijn leven. André raakte ervan overtuigd dat hij zijn computerbedrijfje moest verkopen, zijn inschrijving voor de studie accountancy moest intrekken en dat hij zijn leven helemaal aan Gods koninkrijk wilde toewijden. God gebruikte een zendingsmagazine om André te roepen voor evangelieverkondiging in Afrika. Hij voelde Gods roeping toen hij las over de kerk in Afrika die zo enorm in aantal groeide, maar… zonder gezegend te zijn met Bijbels in de moedertaal of goed opgeleide voorgangers. Hij voelde een sterk verlangen om deze jong Afrikaanse christenen te dienen met het Evangelie. Toch kreeg hij nog niet direct duidelijkheid hoe dit concreet vorm zou moeten krijgen. In ieder geval begon hij met een studie theologie in Apeldoorn.

Wycliffe training in Engeland

Samen toegewijd
In het voorjaar van 2001 kregen we verkering. Om Gods plan verder te ontdekken volgden we in 2003 een oriëntatiecursus bij Wycliffe Bible Translators in Engeland. Hierdoor kregen we een scherpere blik op de noodzaak van bijbelvertaalwerk. Tijdens deze week werd voor André eindelijk duidelijk dat ook hij met zijn gaven in het bijbelvertaalwerk zou kunnen dienen. Voor Dorien was al eerder duidelijk geworden hoe zij met taalkundig onderzoek in niet-onderzochte talen het bijbelvertaalwerk in Afrika vooruit zou kunnen helpen. Aan het einde van deze cursus hebben we ons samen toegewijd om Gods Woord te vertalen. Voor ons was dat een eenvoudig stap van gehoorzaamheid, al wisten we dat de consequenties verstrekkend zouden zijn vor de rest van ons leven.

Dorien tijdens taalonderzoek in Tanzania

Stages in Afrika
In de zomer van het volgende jaar (2004) deed Dorien een taalkundig onderzoek bij een Wycliffe project in het noorden van Tanzania. Voor haar afstudeerscriptie onderzocht zij het werkwoordssysteem in de Gitemi-taal. In deze drie maanden beleefde Dorien hoe het is om in een afgelegen dorpje (acht uur rijden naar de dichtst bijzijnde stad) te leven en te werken. In deze zelfde tijd deed André een stage in Oeganda om in de praktijk te zien of het bijbelvertaalwerk inderdaad bij hem zou passen. En niets was minder waar. André merkte hoe goed hij zijn studie kon gebruiken om de bijbelvertaalteams te assisteren in hun vertaalwerk. We kwamen beiden dus erg enthousiast terug en waren er nu samen van overtuigd dat God ons een bevestiging had gegeven dat we op Zijn weg verder gingen.

Ons huis in Harskamp (bovenste verdieping)

Gezin
Eenmaal terug in Nederland vonden we een geschikte bovenwoning in Harskamp, een dorpje midden op de Veluwe. In januari 2005 zijn we getrouwd en gingen toen samen in Harskamp wonen. Dorien rondde haar studie Afrikaanse taalkunde af en ontving in een feestelijke ceremonie haar bul. In november werd onze eerste dochter geboren: Michaja. Maart 2008 kregen we onze tweede dochter: Elisa. We waren ons ervan bewust dat deze periode in ons leven in het teken van opbouw zou staan: we studeerden hard om voorbereid te zijn op ons werk en hoopten samen met onze kinderen een gezin te gaan vormen dat God zou dienen.

Aangenomen door Wycliffe Bijbelvertalers
In september 2006 zijn we begonnen met een sollicitatie bij Wycliffe Bijbelvertalers. Dit sollicitatieproces is een grondig selectie- en voorbereidingstraject dat bijna een jaar in beslag neemt. Toen wij solliciteerden bij Wycliffe gingen we eerst een traject in waarin gekeken werd naar onze motivatie, achtergrond, persoonlijkheid en gaven
om zendingswerk te gaan doen. Ook moesten we allerlei dingen afronden om definitief aangenomen te zijn: een psychologisch onderzoek, een medische keuring, het opgeven van referenties, het ondertekenen van indrukwekkend veel papieren en het verantwoorden van onze geloofsovertuigingen. Op 27 november 2007 zijn we officieel door Wycliffe aangenomen.

Uitgenodigd voor Tanzania
Samen met Wycliffe hebben we toen gezocht naar een geschikte plek om ons werk te beginnen. We voelden ons al een tijdlang aangesproken door een vertaalproject in Tanzania. In februari 2008 kregen we van het veldkantoor de uitnodiging om in Tanzania te komen werken (in het Mara Cluster Project). Vanaf dat moment konden we onze gedachten en gebeden concreet richten op de mensen voor wie we aan een bijbelvertaling zouden gaan meewerken. We ontdekten dat we zouden gaan wonen in Musoma, een plaats helemaal in het noorden van Tanzania, aan de oever van het Victoriameer. Vanuit Musoma wordt gewerkt aan taalontwikkeling en bijbelvertaling in negen verschillende talen die in de omliggende regio gesproken worden (klik hier voor meer informatie over ons werk nu).

Groep studenten tijdens cursus in Engeland

Afronding studies
Vanaf 2001-2007 heeft André fulltime aan de theologische universiteit van Apeldoorn gestudeerd. In 2005 begon hij met een tweede studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: Bible Translation. Voor beide studies slaagde hij cum laude (met studies over Genesis 11 en 1 Korinte 11). Direct erna vertrokken we naar Engeland om een taalkundige cursus van 4 maanden te volgen. Deze maanden op het Wycliffe trainingcentrum gaven ons een belangrijke basis mee waar we nu nog dagelijks profijt van hebben.

Kerkgebouw CGK Ede

Uitzending
Al in een vroeg stadium hebben we met de predikant en ouderlingen van onze thuisgemeente in Ede gesproken over onze roeping tot bijbelvertaalwerk in Afrika. Wij zagen het opnieuw als een bevestiging van God dat de gemeente onze roeping erkende en graag wilde meewerken aan een uitzending. In de maanden die volgden is heel concreet gebleken dat de uitzending mogelijk kon worden na het afronden van onze studie in Engeland. Inmiddels was er ook een trouw team ontstaan van vrienden en gemeenteleden (ons thuisfrontcomité) die ons met enorm veel dingen geholpen hebben. Wat als een persoonlijke roeping begon, is nu een een concreet stukje zendingswerk waar een hele groep mensen zich persoonlijk mee verbonden voelt.

Eenmaal in Tanzania
We begonnen onze tijd in Tanzania met een drie-weekse cursus in Dar es Salaam over het leven en werken in de Tanzaniaanse cultuur. Direct erop begonnen we met onze Swahili-taalcursus. Ruim 4 maanden woonden we op een soort camping (in Iringa) waar we 5 dagen per week les kregen om te communiceren in het Swahili. We hebben hier ontzettend veel geleerd en hadden een goede basis toen we de cursus afsloten.

Eindelijk konden we op weg naar Musoma om onderdeel te worden van het bijbelvertaalteam dat inmiddels begonnen was met de eerste hoofdstukken uit de Bijbel (Lukas 1-2). En daar zijn we nu, werkend met een heel team van Tanzaniaanse bijbelvertalers, om Gods stem in de moedertaal van bijna een miljoen mensen te laten klinken. In januari 2013 werd André benoemd tot vertaalconsulent voor de vertaalteams in Oeganda en Tanzania.

Zending als voorrecht
We voelen ons bevoorrecht dat wij uitgezonden konden worden om een bijdrage te leveren aan Gods grote opdracht: het Evangelie bij mensen brengen, in een taal die ze écht kunnen begrijpen. Wanneer we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we hoe duidelijk God ons geleid heeft, stap voor stap. En als we vooruit kijken… dan weten we ons geborgen in Zijn hand.

André & Dorien Kamphuis
(foto onder uit 2009)

Gezinsfoto-zoom

1 Thoughts on “Ons verhaal

  1. Wat leuk dat jullie ook een weblog hebben! Heb meteen even gegoogeld toen ik jullie berichtje op de to-lijst zag 🙂

    Groetjes, Mirjam 🙂

Geef een reactie