Verlof

15 november 2020
Presentatie voor de zondagschool van CGK Ede (15:00).

13 november 2020
Presentatie in groep 7 en 8 van basisschool Het Kompas in Vuren (9:00).

11 november 2020
Achterban-avond in de Tabernakel-kerk in Ede.

21 oktober 2020
Zendingsavond in de Bethelkerk in Lelystad. Begint om 20:00 uur en wordt ook online uitgezonden.

Uit de uitnodiging:
“André Kamphuis werkt in Tanzania als begeleider van bijbelvertaalwerk en kan ons iets vertellen en laten zien over de ijver die sommige voorgangers in de jonge Afrikaanse kerk laten zien in het verder brengen van het evangelie onder hun eigen volk. Ook wij zijn zendingsgemeente. Probeer deze avond daarvoor vrij te houden. Wellicht  kunnen we zo bemoedigd worden in onze opdracht voor de zending.”

19 mei 2020
Een online ontmoetingsmoment gepland via Youtube Livestream:

Presentaties
Stuur een mailtje om te overleggen of zij ook bij uw gemeente of conferentie een presentatie kunnen geven.