Het Simbiti Nieuwe Testament is klaar!

De laatste stap vóór het klaarmaken voor publicatie is het voorleggen aan de officiële meelezers uit de kerken.


Deze morgen beginnen ze om ieder bijbelboek zorgvuldig door te lezen. De meelezers kijken of er nog taalfouten of niet-zo-mooi lopende zinnen in staan (de inhoud van alle boeken hebben ze al eerder gecontroleerd en goedgekeurd). Ook wordt besloten over het aantal Nieuwe Testamenten dat we gaan drukken en een handvol andere vragen.

Als we de goedkeuring van de kerken krijgen, kunnen we alles afronden en klaar maken voor publicatie.

Graag jullie gebed voor dit belangrijke werk!

Geef een reactie

Post Navigation