Vanmorgen ben ik met onze vertaler Paul Meja naar één de van Kabwa-kerkjes geweest, mede om het nieuws te verspreiden dat we deze week op de plaatselijke markt de nieuw vertaalde bijbelboeken Jona en Ruth zullen verkopen.

We bezochten een kerkje in het dorp Mmazami. We werden gastvrij ontvangen, en ik werd even voorzichtig gepolst of ik van plan was om te preken. Dat was niet het geval, maar ik wilde wel graag wat delen met de gemeente. Die kans kreeg ik na de preek.

Allereerst had ik een cadeautje meegenomen om aan één van de vele kinderen te geven. Ik liet ze het bijbelse stripboek ‘Yesu Masiha’ in het Swahili zien (een vertaling van het door Willem de Vink getekende boek ‘Jezus Messias’), en vroeg alle kinderen die deze maand jarig waren op te staan. Er waren er maar twee. We besloten dat het kind van wie de verjaardag het dichtste bij was, het boek zou krijgen. En laat nu de één op 8 augustus jarig zijn, en de ander op 14 augustus (terwijl het vandaag de 12e is)! Het jongste kind kreeg het boek mee. Het zal ongetwijfeld door heel wat kinderogen bekeken en gelezen worden (het is helemaal in kleur gedrukt, prachtig!)

Vervolgens vertelden we over de nieuwe bijbelboeken die in de Kabwa-taal nu beschikbaar zijn: Jona en Ruth. Vertaler Paul las het eerste hoofdstuk uit Jona voor. Hij is een goede voorlezer, en het is een genoegen om naar hem te luisteren. Het applaus was enthousiast toen hij klaar was. De vorige drie schriftlezingen, die in het Swahili gelezen werden, waren voor vrijwel niemand te volgen (al moet ik toegeven dat het ook geen makkelijke teksten waren), maar de vertaling van Jona sluit zo goed aan bij de taal die mensen spreken, dat mensen zich echt op de boodschap kunnen richten. Ik ben zo blij voor de Kabwa mensen dat ze nu de kans krijgen om Gods Woord in hun eigen taal te horen!

Daarna wilde ik graag iets weten. Ik bood het boek Ruth cadeau aan aan degene die in twee of drie zinnen zou kunnen vertellen waar dit boek over gaat. Er werd heel wat afgefluisterd en overlegd, maar niemand durfde met enige zekerheid een poging te wagen. Maar geloof me: als iets gratis is, dan moet er heel wat gebeuren wil niemand het proberen. Maar, niemand wist het. Toen stond de ouderling van de gemeente op en deed een poging: “Het gaat over iemand die in een goddeloze stad woont, en God heeft hem toen met Sodom en Gomorra vernietigd.” Het antwoord is nog niet gek als het lijkt, omdat in deze taal geen verschil in uitspraak bestaat tussen een ‘r’ en een ‘l’. De namen Lot en Ruth worden op dezelfde manier uitgesproken (zoiets als ‘Loetoe’). Vandaar. Niettemin laat dit heel duidelijk zien dat het boek Ruth dus bij niemand bekend is. Ik heb een korte samenvatting van het boek gegeven, en iedereen aangeraden om donderdag met 500 shillings naar de plaatselijke markt te komen om dit boekje te kopen.

Na de dienst heb ik de voorganger nog drie boekjes meegegeven voor zijn volgende dienst in een nabijgelegen dorp. Hij zal daar het nieuws verspreiden en iemand een stukje uit Ruth of Jona laten voorlezen.  Vlak naast de kerk woont een wat oudere vrouw die niet meer naar de kerk komt. “Ik snap er toch niks van, al dat Swahili”. Ze vertelde vorige week: “Als ze Kabwa gaan gebruiken, dan kom ik weer naar de kerk!” Vandaag was ze er niet bij, maar we zullen haar zeker twee boekjes brengen, en vertellen dat er in de kerk zoveel mogelijk uit de Kabwa bijbelvertaling zal worden gelezen. Inmiddels zijn er drie boeken voor iedereen beschikbaar (Lukas, Jona en Ruth), en komen er nog meer aan die inmiddels bijna klaar zijn (Handelingen en 1-2 Thessalonisenzen).

Op de terugweg naar huis kon ik nog een familie helpen die met spoed naar het ziekenhuis in de stad moest. Wat normaal zeker twee uur of meer zou hebben gekost, kostte nu niet meer dan 20 minuten. Toen ik ze afzette bij het ziekenhuis, zei de vader: “Ik ben maar weinig blanken met een goed hart tegen gekomen, maar vandaag heb ik er een gezien!” Het raakte me toch wel. Het is soms zo eenvoudig om het evangelie te vertolken op een manier die betekenis heeft.

1 Thoughts on “Jona, Ruth en Lot

  1. Wow, mooi en inspirerend verhaal!

Geef een reactie

Post Navigation