Ik kreeg vandaag een verslag te lezen van één van de vertaalteams uit het zuiden van Tanzania. De vertalers van het Malila-team vertellen hoe er in een aantal kerken iets aan het veranderen is. Voorgangers beginnen vertaalde bijbelboeken te gebruiken, en gemeenteleden reageren enthousiast op de woorden in hun moedertaal. Mensen die dachten de Bijbel in de landstaal (Swahili) wel te begrijpen, realiseren zich nu dat ze het helemaal niet begrepen. Mensen die vroeger nooit iets op de bijbelkringen durfden te zeggen, doen nu mee en bidden zelfs in hun moedertaal. Voorgangers zeggen dat er een nieuwe honger is naar het Woord van God.

Lees zelf het verslag, en prijs God voor zijn werk!

A few weeks ago, the Malila translators returned from a village where they had done some review on Luke 13-24 with the community. I asked them about the results of the review, and as we were talking, they began telling me about a couple of pastors who said that there have lately been some changes happening in their churches. When I asked the translators to explain, one of them said, “The pastors have started to use the translated Bible portions in their services, and people are very excited about it. It turns out that a lot of people who thought they understood the Bible in Swahili are now realizing they don’t. They’re hearing it in Malila and getting it for the first time. Many of the older people who only speak Malila have starting praying in Malila in the services. In the Bible studies and church groups, people who never used to say anything are participating now, because they feel free to use Malila to discuss things. More and more people want to learn to read, so they can read the Malila for themselves, and the pastors say that the Malila scriptures have stirred a lot of interest in studying the Bible. And we can see it too—it’s like the people in the churches are waking up. Some people who aren’t even Christians come sit with us just so they can hear something in Malila, and then we get the chance to read the gospel to them.”

Terwijl ik dit schrijf krijg ik van collega Jacob Karels, die met dit team werkt, een mail binnen met zijn verhaal hierover (in het Nederlands!). Lees hier zijn weblog.

Geef een reactie

Post Navigation