28 september was de dag dat een groep hardlopers in estafetteloop 100km rond de Veluwe liepen.
Beginnend in de kerk en eindigend met een gezamenlijke maaltijd in de Sparrenhof hadden we een mooie, samenbindende en sportieve dag.

Het weer zat niet altijd mee, maar gelukkig hebben zich geen rare dingen voorgedaan.
De estafettelopers hebben op moment van schrijven € 4270 bij elkaar gelopen.
Een geweldig bedrag waar we ieder die mee heeft gedaan hartelijk voor willen bedanken.
Allereerst de organisatie Henny en Jan en zeker ook de estafettelopers, begeleiders, verzorgers, fotografen, mensen die hebben gekookt en ieder die ik nu vergeten ben BEDANKT!
We hopen dat het vaker mag worden georganiseerd!

Geef een reactie

Post Navigation