Gebedspunten

Gebedspunten – 15 maart 2021

Zie hier onze gebedsbrief.

Gebedspunten – 5 maart 2021

Dank jullie wel voor alle berichtjes die ons bemoedigen en een hart onder de riem steken. Dank ook voor jullie gebed. We ervaren nog steeds een bijzondere vrede tijdens het loslaten en uitkijken naar een nieuwe fase in ons leven. Dank God voor hoe Hij de kinderen geholpen heeft in deze voor hen pittige tijd van afscheid nemen van hun dieren en jeugdvriendjes. 

Ook al zijn we nu even ontzettend druk met de hele verhuizing, we hopen dat we in Rwanda snel weer wat routines vinden en weer aan de slag mogen. We zijn heel benieuwd welke deuren God voor ons opent en hoe goed we het bijbelvertaalwerk op afstand vanuit het buurland kunnen begeleiden. 

Graag dus jullie gebed voor de verschillende dingen die we in onze nieuwsbrief van maart 2021 genoemd hebben: 

GEBED AFSCHEID  |Dank God dat we, ondanks alle beperkingen, toch een goede tijd van afscheid hebben gehad. Dank dat we onze spullen hebben kunnen verkopen en een plekje voor onze dieren hebben gevonden. Bid voor ons personeel, dat ze ook zonder hun normale maandelijkse inkomsten een manier vinden om voor hun gezinnen te zorgen. Dank dat God ons en de kinderen hielp bij het afscheid nemen van zoveel dat ons lief is.

GEBED REIS  |Bid voor onze reis. Bid dat we ook deze laatste dagen gezond zullen blijven en dat de test-uitslagen allemaal in orde zullen zijn. 

GEBED AANKOMST  |Dank God voor een huis. Het helpt ons en de kinderen om met een soort nieuw enthousiasme vooruit te kijken naar Rwanda, juist in een tijd waarin we bijna alleen maar afscheid nemen. Dank God voor vrienden in Kigali die bereid zijn om ons te helpen. Bid dat we op tijd een werk- en verblijfsvergunning krijgen.

Een vriendelijke groet,

André en Dorien Kamphuis
Michaja, Elisa en Aron


Gebedspunten – Januari 2021

Gebedspunten – November 2020

  • Dank God voor een goed verlof.
  • Dank God dat we weer terug naar Tanzania kunnen gaan.
  • Bid voor onze reis, dat we gezond mogen blijven en veilig thuis aankomen.
  • Bid voor een goede tijd van afronden en afscheid in Musoma.
  • Bid dat we tot een goede beslissing kunnen komen waar we ons kunnen vestigen.
  • Dank God voor de vrede die we ervaren in een intensieve tijd als deze.
  • Dank God dat het Bijbelvertaalwerk in Tanzania doorgaat en weer enkele Nieuwe Testamenten gepubliceerd konden worden.
  • Bid om een geestelijke opwekking in Tanzania, en dat wij er ook door gezegend worden.

  Hartelijk dank voor uw gebed en steun!

Gebedspunten – September 2020

 • Bid dat we nog dit jaar terug naar Tanzania zouden kunnen.
 • Bid voor ons denkproces over wat we na maart volgend jaar gaan doen.
 • Bid voor geduld voor ons en de kinderen als misschien niets zal lopen zoals we hopen.
 • Bid dat God Zijn plannen voor ons duidelijk maakt.
 • Dank God voor alle Nieuwe Testamenten die beschikbaar kwamen en zullen komen, en bid dat ze een zegen zullen zijn voor iedereen die ze gebruikt.
 • Bid voor onze financiële support. Dit jaar dreigen we een tekort te krijgen omdat dit jaar geen van de geplande acties door konden gaan.
 • Dank dat we in het huis in Vuren kunnen blijven wonen tot ons vertrek later dit jaar (D.V.).
 • Dank voor de geweldige basisschool in Vuren en alle vrienden die Elisa en Aron gekregen hebben.

Gebedspunten – Juni 2020

Bid dat deze periode in Nederland een waardevolle tijd zal zijn voor ons allemaal. Bid dat we mogelijkheden zoeken en krijgen om de liefde van God door te geven op onze nieuwe plek in Vuren. Dat we een bemoediging of inspiratie zullen zijn voor de mensen die we ontmoeten.

Ook al kunnen we nog geen plannen maken voor de nabije en verre toekomst, toch denken we er wel veel over na. Bid dat we dit proces echt in afhankelijkheid van God zullen doormaken en dat we ons door Hem laten leiden in alles.

Bid dat ons geloof en vertrouwen in God in deze tijd zal groeien. Bid dit voor ons en voor onze drie kinderen die allemaal op hun eigen manier met deze situatie omgaan.

Dank God dat het bijbelvertaalwerk in Tanzania door gaat. Ondanks alle beperkingen, staat het werk niet stil. We zagen zelfs dat collega’s corona-informatie-filmpjes in de lokale talen hebben gemaakt. Misschien maakt deze tijd juist ook wel duidelijk hoe essentieel het is om iedereen te bereiken met belangrijke informatie in een taal die door hen te begrijpen valt. Niet alleen over corona, maar ook over het Evangelie.

En bid voor onze vrienden en collega’s in Tanzania. We hebben via WhatsApp dagelijks contact en bidden dat de situatie zal meevallen.

Dank God ook voor alle zegeningen die we in dit verlof ervaren. Het zijn er meer dan we kunnen tellen.

Gebedspunten – Maart 2020

Hoe u voor ons kunt bidden:

 • We zijn dankbaar voor zoveel dingen die nog steeds door kunnen gaan: als gezin samen zijn, elkaar liefhebben, trouw te zijn in het dienen van God en anderen, boeken lezen, spelletjes spelen, muziek luisteren, piano spelen, genieten van onze tuin en dieren, en nog zoveel meer. Bid dat deze tijd een verrijking zal blijken voor onze relatie met God en met elkaar.
 • Dank God dat het Simbiti Nieuwe Testament klaar is en naar de typesetter gestuurd kon worden. Bid dat onze typesetter de kans krijgt om binnenkort met haar werk te beginnen (ze wacht nog steeds op een werkvergunning!).
 • Dank God dat Michaja weer veilig thuis is en dat we als gezin in deze tijd bij elkaar zijn.
 • Bid om bescherming voor de Tanzaniaanse bevolking nu het Corona-virus ook hier is aangekomen. In een land met beperkte medische voorzieningen is het onvoorspelbaar hoe de situatie zich zal ontwikkelen.
 • Bid voor wijsheid in het maken of wijzigen van onze verlofplannen.


  Gebedspunten – Januari 2020

 • Dank God dat zoveel Nieuwe Testamenten af zijn gekomen of bijna af zijn.
 • Bid dat iedere Bijbel een grote zegen zal zijn voor iedere bevolkingsgroep.
 • Bid voor een paar goede maanden tot ons verlof.
 • Dank God dat Michaja een goede start heeft gemaakt op Rift Valley Academy. Bid voor een goed termijn tot ons verlof. Bid ook voor Dorien en de andere kinderen nu ze thuis weer met school begonnen zijn.
 • Bid voor wijsheid om Gods wil te volgen in een snel veranderende situatie.
 • Dank God dat er in 2019 voldoende geld was om ons werk in Tanzania te doen.

Gebedspunten – Oktober 2019

Hoe u voor ons kunt bidden:

 • Bid voor het verwerken van de teleurstelling na het ontslag van onze collega.
 • Bid voor geestelijke bescherming rond ons team, zodat de duivel niet de kans krijgt om nog meer kapot te maken.
 • Bid voor onze vertaalteams die de laatste hand leggen aan de vertaling van het Nieuwe Testament.
 • Dank voor de fijne vakantie die we hadden met Michaja. Bid dat ze snel helemaal haar draai weet te vinden op de school in Kenia.
 • Dank voor Gods bescherming tijdens de vier lange reizen die André in de afgelopen maanden gemaakt heeft. Dank dat hij nu voorlopig thuis kan blijven, en bid om herstel na deze intenstieve periode.
 • Dank voor het voorrecht om in Tanzania de Bijbel te mogen vertalen!
 • Dank voor onze achterban die nu al bijna 11 jaar ons steunt in ons werk.

Een vriendelijke groet uit Tanzania (en Kenia),

André en Dorien Kamphuis
Michaja, Elisa en Aron

Gebedspunten – September 2019

Beste gebedsvrienden,

De laatste twee maanden is er veel gebeurd. Vier dingen waar we graag gebed voor vragen:

 • André heeft een paar maanden veel gereisd binnen en buiten Tanzania. Dank God ervoor dat alles tot nu toe goed is gegaan en André zijn werk heeft kunnen doen. En bid voor de reizen die er nog aan komen, vooral als hij op zaterdag begint aan zijn reis naar Burkina Faso.
 • Vier weken geleden hebben we Michaja naar school in Kenia gebracht. Het afscheid nemen was niet makkelijk. Michaja begint haar draai langzaamaan te vinden, maar moet erg wennen aan het drukke schoolschema en heeft regelmatig last van heimwee. Bid voor Michaja. We hopen haar over twee weken weer te zien en een paar dagen samen vakantie te vieren in de buurt van de school. Daar kijken we erg naar uit!
 • We hebben vorige maand een Tanzaniaanse collega moeten ontslaan vanwege diefstal. Dit was echt een klap voor ons team, omdat hij onze beste vertaaladviseur was en we hem heel hard nodig hebben. André heeft vanaf 2009 met hem samengewerkt en veel van zijn tijd en energie in hem gestoken. De teleurstelling is dan ook enorm. Juist nu we op het punt staan om onze eerste Nieuwe Testamenten in Musoma klaar te maken voor publicatie, voelt de geestelijke strijd sterker dan ooit. We hadden al te weinig werkers, en nu moeten we met nog minder door. Bid voor kracht en wijsheid.
 • Bid dat we zullen groeien in liefde voor Jezus, voor elkaar, en voor de mensen om ons heen. We zijn zo dankbaar dat we nog twee jaar erbij gekregen hebben om in Tanzania te mogen getuigen.

Hartelijk dank voor jullie gebed!

Dorien en André Kamphuis

Gebedspunten – Mei 2019

Gebedspunten uitde nieuwsbrief

 • Dank God voor onze werk- en verblijfsvergunning.
 • Bid dat ook Aron snel een verblijfsvergunning krijgt (een nieuwe wet schrijft voor dat jongens een eigen verblijfspas nodig hebben en niet op de vergunning van de ouders bijgeschreven kunnen worden.)
 • Bid voor de afronding van verschillende Nieuwe Testamenten in Tanzania. Op 11 mei wordt het Nyakyusa Nieuwe Testament opgedragen in het zuiden van het land.
 • Bid dat dat de lokale kerken het voortouw zullen nemen in de nieuwe Oude-Testamentprojecten en dat er breed draagvlak zal zijn voor bijbelvertaalwerk in de eigen talen.
 • Bid voor de beslissing die we moeten maken of Michaja vanaf eind augustus thuis of in Kenia naar school zal gaan.
 • Bid voor een opwekking in Tanzania, en dat de Bijbel het meest geliefde boek van het land wordt!

Gebedspunten – Maart 2019

 1. Onze werkvergunning is vorige week toegekend! We mogen nog twee jaar in Tanzania werken, en misschien nog wel langer (want onze vergunning heeft niet de beruchte ‘laatste vergunning’-stempel). Een grote opluchting voor ons gezin, ons team, onze vrienden hier, en iedereen die op afstand meegeleefd heeft. God is goed en we danken hem voor dit geweldige nieuws!
 2. De volgende stap is nu om een verblijfsvergunning aan te vragen zodat we niet alleen in Tanzania kunnen werken, maar ook wonen. Normaal is het geen ingewikkeld proces, maar met alle recente veranderingen is niets meer eenvoudig in Tanzania. Bid dat we voor 5 april onze verblijfsvergunning krijgen, zodat we niet tijdelijk het land uit hoeven of een dure tijdelijke vergunning hoeven te kopen.
 3. We vroegen vorige keer ook gebed voor mama Sophia. We zijn ontzettend blij het nu een stuk beter met haar gaat. Ze heeft nu al weer twee weken kunnen werken, en het gaat goed. Sinds kort is er een westerse fysiotherapeut in Musoma die haar heeft kunnen behandelen waardoor het direct beter met haar ging. Dank God voor dit wonder van genezing. We zijn ontzettend dankbaar om te melden dat verschillende gebeden deze maand zijn verhoord.
 4. Opa en oma de Kruijf zijn bij ons op bezoek. Het is heel fijn dat ze bij ons zijn in deze spannende periode. Bid voor nog een fijne week voordat ze weer naar Nederland vertrekken. 

Gebedspunten – Februari 2019

 • Op dit moment wachten we in spanning af of onze werkvergunning zal worden toegekend. We hopen in de komende twee weken de beslissing te horen. Bid dat Gods wil zal worden gedaan, hoe dat er ook voor ons uit zal gaan zien.
 • Dank God voor een prima verlopen forum voor vertaaladviseurs en consulenten in de hoofdstad Dar es Salaam begin deze maand. Het was voor André een drukke tijd om het geheel te organiseren, maar het forum heeft veel positieve uitkomsten. Bid voor energie en inzicht voor onze ervaren vertaalmedewerkers om goed om te gaan met de nieuwe uitdagingen voor het bijbelvertaalwerk in Tanzania.
 • Tijdens het forum arriveerde de zeecontainer met Nieuwe Testamenten in de Nyakyusa taal (Zuid-Tanzania). Weer een mijlpaal! We bidden dat de Nyakyusa mensen gezegend worden door de Bijbel in hun eigen taal.
 • Bid voor onze vriend en thuishulp, mama Sofia. Ze is nu al bijna een maand behoorlijk ziek (duizelig, erge hoofdpijn en zwak), en eigenlijk weten de dokters ook niet wat ze ermee aan moeten. Bid mee voor genezing en dat ze niet ontmoedigd zal worden door alle medicijnen en gebeden die op dit moment weinig lijken te helpen.
 • Bid voor Dorien en de dagelijkse uitdaging om de kinderen thuis les te geven. Soms gaat het heel goed, maar er zitten ook dagen bij dat het niet zo loopt en dat ze zich ontmoedigd kan voelen. We zijn erg blij met onze Nederlandse collega Hanneke die elke dag Michaja komt helpen bij haar lessen.
 • Hartelijk dank voor jullie gebed. We hopen jullie volgende keer te kunnen vertellen hoe God jullie gebeden heeft beantwoord.

Gebedspunten – December 2018

Gebedspunten uit de nieuwsbrief

 • Dank God voor een jaar waarin veel vooruitgang is geboekt in het bijbelvertaalwerk in Tanzania.
 • Dank voor een jaar met goede gezondheid en energie waarin we veel hebben mogen doen.
 • Dank God dat Hij ons een nieuw plekje gaf om te wonen. We genieten van ons nieuwe huis en tuin.
 • Dank dat God ons een oplossing gaf toen het zendingschooltje moest sluiten. Michaja geniet van haar studie-op-afstand (en heeft vorige week zelfs een dagje op school meegelopen!), en Dorien geeft thuisonderwijs aan de andere twee kinderen.
 • Dank dat we op tijd in Nederland konden komen voor de begrafenis. Bid voor ons, en André’s moeder, nu we alles nog een plek moeten geven.
 • Dank dat God de financiële middelen gaf om ons werk hier te doen. We zijn enorm dankbaar voor de trouwe steun van onze achterban, en ook voor het ‘huisrestaurant’ in Bennekom wat weer een enorm bedrag heeft opgeleverd.
 • Bid voor vrede nu we als gezin een tijd van enorme onzekerheid ingaan.
 • Bid voor onze kinderen: bijna al hun vriendjes zijn vertrokken uit Musoma.
 • Bid voor energie en wijsheid. We moeten met een kleiner team het werk verdelen.
 • Bid voor nieuwe sponsors nu onze kosten voor volgend jaar weer wat zullen oplopen. Dank dat we God in alles kunnen vertrouwen.

Gebedspunten – Oktober 2018

Gebedspunten uit de nieuwsbrief

 • Bid om een geestelijke herleving in de Mara regio van Tanzania
 • Bid voor onze nieuwe teamleider: Jonathan Omerr
 • Bid dat de nieuw gepubliceerde bijbelboeken een zegen zijn voor ieder die ze (voor)leest en beluistert.
 • Dank God voor de audio-opnames van ruim 20 nieuw vertaalde bijbelboeken in acht talen. Voor velen komt het geloof door het gehoor.
 • Bid voor collega consulent Tom bij wie nierkanker is vastgesteld. Een hele klap voor zijn gezin en ons team.
 • Dank dat er toch weer werkvergunningen aan collega’s zijn toegekend. Bid dat de deur verder open gaat en het bijbelvertaalwerk in Tanzania verder kan gaan.
 • Bid voor onze inkomstenstroom die echt wel een zetje nodig heeft.

Gebedspunten – Juli 2018

Gebedspunten uit de nieuwsbrief

 • Bid dat er snel helderheid komt over de rol van buitenlandse zendingswerkers in Tanzania, en voor onze organisatie in het bijzonder. De onrust en onzekerheid raakt iedereen.
 • Verschillende van onze collega’s in Musoma zullen de komende maanden vertrekken. Onze kinderen zijn verdrietig dat verschillende vriendjes weg gaan. Bid dat ze het goed een plek geven. Bid voor nieuwe vriendschappen hier, voor ons allemaal.
 • Dank God voor de goede conferentie met onze collega’s in Tanzania en voor Doriens reis naar Israël.
 • Dank dat God ons hielp in het maken van keuzes voor het onderwijs van onze kinderen. Dank ook voor de grote gift die het aanschaffen van het prijzige schoolpakket mogelijk maakte.
 • Bid voor Dorien als ze in augustus thuis gaat lesgeven aan alle drie de kinderen, en voor Michaja om te wennen aan Nederlandse lessen op middelbare school niveau.
 • Dank God voor de financiële ondersteuning vanuit Nederland om ons werk hier in Tanzania te mogen doen.

Gebedspunten – Mei 2018

Gebedspunten uit de nieuwsbrief

 • Bid voor de gesprekken tussen onze organisatie en de Tanzaniaanse overheid.
 • Dank God voor André’s nieuwe rol en bid voor wijsheid om het vertaalwerk te verbeteren in een tijd waarin we veel ervaren collega’s kwijt lijken te raken.
 • Bid voor wijsheid in het maken van goede keuzes voor de scholing van onze kinderen. En bid voor energie voor Dorien om de kinderen elke dag les te geven.
 • Dank God voor de financiële ondersteuning vanuit Nederland om ons werk hier in Tanzania te mogen doen.
 • Dank God dat het eerste Nieuwe Testament dat door Wycliffe in Tanzania is gepubliceerd, aan de Burunge bevolking kon worden aangeboden. Bid dat het gebruik van de Bijbel veel vrucht zal dragen.
 • Dank God voor ons nieuwe huis en de rust die we er ervaren.

Gebedspunten – Maart 2018

Lees hier gebedsbrief van maart 2018 

Gebedspunten – December 2017

Gebedspunten uit de nieuwsbrief

 • Bid voor André’s nieuwe rol, dat hij een goede leider zal zijn.
 • Bid voor onze zoektocht naar een ander huis.
 • Bid voor een zegen voor iedereen die onze vertaalde Bijbels in handen krijgt.
 • Bid voor extra leerkracht voor ons zendingsschooltje in Musoma.
 • Bid voor een ontspannen vakantie in Kenia en thuis.

Dank God voor zijn grote trouw in zoveel dingen!

Gebedspunten – November 2017

Beste gebedsvrienden,

Vandaag 3 dingen om voor te danken en 3 dingen om voor te bidden:

DANK

 1. Dank voor Gods bescherming tijdens onrustige nachtelijke uren in onze wijk.
  Na het incident waarbij onze bewaker slaags raakte met twee inbrekers in onze tuin, is er in de wijk nog heel wat gebeurd, maar niet bij ons thuis.
 2. Dank God dat ons eerste vertaalteam aan het laatste bijbelboek van het Nieuwe Testament begonnen is.
  Het einde komt voor onze snelste teams echt in zicht. De Simbiti-taalgroep zal als eerste het Nieuwe Testament krijgen, op de voet gevolgd door de Ikoma-taalgroep. Er is nog heel wat afrondend werk te doen, maar iedereen is enthousiast over de enorme stappen die al gezet zijn.
 3. Dank dat André zijn semester aan de bijbelschool heeft afgerond.
  Iedere dinsdagmorgen gaf hij les over het bijbelboek 2 Korinthe. Dank God dat de studenten het semester als heel verrijkend hebben ervaren. Komende dinsdag zijn de examens.

GEBED

 1. Bid voor wijsheid en inzicht hoe we in deze cultuur een goede getuige van het Evangelie kunnen zijn.
  We zijn als mannengroep momenteel een boek aan het bespreken over het dienen in culturen waarin ‘reputatie/respect’ en ‘schaamte’ heel belangrijke dingen zijn. De gesprekken zijn enorm waardevol, maar we realiseren ons ook hoe moeilijk het eigenlijk is om te leven in een cultuur die zo ingrijpend anders werkt dan de culturen waarin we opgegroeid zijn. Bid voor inzicht in het toepassen van wat we leren.
 2. Bid voor energie en een goede balans van werk en gezin.
  We zijn best druk. Met goede dingen, maar toch druk. We merken dat de kinderen ’s avonds steeds vaker met vermoeide ouders te maken krijgen. Vorige week hebben we een paar dagen vrij gehad en hebben we genoten van de tijd met elkaar. Bid dat we nu een betere balans weten vast te houden.
 3. Bid voor ons vertaalteam en de uitdagingen waar we mee te maken hebben.
  In de afgelopen week heb ik met al onze acht vertaalteams rond de tafel gezeten om te praten over de progressie van ieder team. Met de meeste teams hadden we een heel positief gesprek waarin we genoten van alles wat al klaar is, en vooruit keken naar wat nog moet gebeuren. Met sommige teams hadden we een wat pittiger gesprek, omdat het vertaalwerk om verschillende redenen nogal wat vertraging heeft opgelopen. De hoop is dat ieder team met nieuwe inzet aan de slag kan gaan voor deze nieuwe periode. Bid dat iedere vertaler de belangen van God’s Koninkrijk op de eerste plaats blijft zetten, in het vertrouwen dat God altijd voor ons zorgt.

Bedankt voor jullie gebedssteun!

André en Dorien Kamphuis

Gebedspunten – September 2017

Beste gebedsvrienden,

Zou u deze week voor één of meer van deze gebedspunten willen bidden?

Gebedspunten

 • Deze week is André in het dorp Mugumu (Ikoma-taal) om een training te geven voor meelezers. Deze mensen zijn gevraagd feedback te geven op de Ikoma bijbelvertaling. Om nuttige feedback te kunnen geven, moeten zij wel weten waar ze op moeten letten. Bid voor André en zijn drie collega’s die deze week van huis zijn, voor energie en gezondheid, voor een goede klik met de groep meelezers tijdens de training sessies. Bid voor de meelezers dat ze door de training bemoedigd worden en dat ze een goede bijdrage kunnen leveren aan de bijbelvertaling.
 • Vandaag was het even schrikken voor Elisa op school: ze zat vlak naast een open deur in de leeshoek in haar boek verdiept, toen ze opschrok van het gesis van een slang, vlak naast haar hoofd! Ze sprong snel op en rende weg, en juf Lyndy heeft de slang naar buiten kunnen jagen. De dag daarvoor waren de kinderen ook al een slang tegengekomen bij het spelen. God beschermt ons op zo veel manieren, bid dat ook onze kinderen daarvan doordrongen zullen zijn en dat ze door deze ervaringen zullen kunnen groeien in het vertrouwen op God. Bid voor bescherming tegen ontmoediging en angst voor Dorien en de kinderen thuis: juist als André van huis is, gebeurt er vaak iets vervelends.

Bedankt voor jullie gebedssteun!

André en Dorien Kamphuis

Gebedspunten – Augustus 2017

Beste gebedsvrienden,

Ons verlof zit er op en we gaan vandaag weer naar huis. We kijken terug op een fijne tijd waarin we echt tot rust zijn gekomen. Daar willen we God voor danken.

We hebben genoten van alle momenten met familie en vrienden. De drie maanden zijn voorbij gevlogen, en we hadden nog zoveel meer willen doen. Maar we willen God danken voor alles wat wel gelukt is en al die waardevolle momenten en gesprekken die we hadden.

Wilt u bidden voor een veilige reis, en dat er geen grote problemen zullen zijn bij de immigratie en douane of met de bagage? We vliegen vanmiddag van Schiphol via Qatar naar Dar es Salaam, en dan gelijk door naar Mwanza. Het laatste stukje gaan we met een busje naar Musoma.

We willen God danken voor een paar concrete gebedsverhoringen:

 • We hebben vorige maand toch nog onze nieuwe verblijfsvergunning en werkvergunning gekregen. Dat betekent dat we weer 2 jaar in Tanzania mogen werken.
 • Ook hebben we vorige maand gehoord dat de plannen om onze woonwijk in Musoma plat te gooien voor de uitbreiding van de landingsbaan niet doorgaan, en dat ons huis dus waarschijnlijk kan blijven staan. Daar zijn we erg blij mee.
 • Vorige week hebben we van Wycliffe Bijbelvertalers weer toestemming gekregen om te vertrekken voor een nieuwe termijn in Tanzania.

Graag ook uw gebed voor het oppakken van ons ‘gewone leven’ in Musoma. Het is altijd weer even aanpassen, want het contrast tussen Nederland en Tanzania is enorm. We zien er erg naar uit om weer naar huis te gaan en het vertaalwerk weer op te pakken. We zijn benieuwd hoe dingen zijn gegaan tijdens onze afwezigheid.

Bedankt voor jullie gebedssteun!

André en Dorien Kamphuis

Zie de nieuwsbrief van maart voor de achtergrond bij deze gebedspunten:

Gebedspunten – Maart 2017

 • Bid voor regelmatige regen in Tanzania.
 • Bid voor vrucht op ons vertaalwerk en al het zendingswerk in de regio’s waarin we werken.
 • Prijs God voor hoe de Simbiti-kinderbijbels en Kabwa-bijbelluistergroepen al een zegen zijn.
 • Bid om genezing voor Dorien en André.
 • Bid dat we onze werkvergunning zullen krijgen.
 • Dank God voor voldoende inkomsten in 2016.
 • Bid voor een goede afronding van ons werk in april en de voorbereiding op ons verlof.
 • Bid voor een nieuwe leerkracht voor onze zendingsschool in Musoma.

Gebedspunten – December 2016

Zie de nieuwsbrief van december voor de achtergrond bij deze gebedspunten:

 • Bid voor André’s bezoek aan zijn vader, en voor Dorien en de kinderen die alleen thuis blijven.
 • Bid dat Doriens enkel goed zal genezen.
 • Bid voor nieuwe energie om ook in het nieuwe jaar weer met overgave ons werk te doen.
 • Bid voor onze bijbelvertalers en hun gezinnen.
 • Blijf bidden om een opwekking in alle taalgroepen waarin we werken.
 • Dank voor al die momenten dat we God aan het werk zien. Jezus heeft alle macht!
 • Dank voor alle steun die we ook dit jaar kregen om ons werk te mogen doen.
 • Dank voor het bezoek van Doriens ouders en de fijne tijd die we samen hebben gehad.

Gebedspunten – November 2016

Beste gebedsvrienden,

Zou u deze week voor één of meer van deze gebedspunten willen bidden?

 1. Bid voor André’s vader bij wie onlangs officieel dementie is vastgesteld. Hij is vorige week gevallen en heeft daarbij zijn heup gebroken. De operatie is geslaagd, maar vanwege zijn dementie is hij erg in de war en moet er eigenlijk continue familie bij hem zijn. Bid voor deze hele situatie, en ook voor ons om te weten hoe we ons familie het beste kunnen steunen.
 2. We zijn dankbaar dat André regelmatig op zondag mag preken in kerken in de regio. We verlangen echt naar een opwekking in de regio, en we geloven dat God alle zaadjes die we planten zal gebruiken in zijn goede plannen. Wilt u daarvoor meebidden? Het bemoedigend enorm om te zien hoe mensen geraakt worden door de boodschap!
 3. De vorige keer vroegen we gebed voor André’s reizen. We zijn dankbaar dat hij overal veilig is aangekomen (ondanks een dodelijk ongeval tijdens de eerste reis, zie ons weblog) en dat alle conferenties meer dan de moeite waard waren. Over twee weken hoopt André nog één reis te maken naar Mbeya, een vertaalproject in het zuiden van Tanzania. Bid voor een goede en productieve reis.
 4. Bid voor onze bijbelvertalers en hun gezinnen. Ze werken allemaal voltijd als vertalers, maar er wordt thuis, in de buurt, in de kerk, en door hun hele familiegroep ook veel van hen verwacht. De meeste vertalers werken al bijna negen jaar aan de bijbelvertaling in hun eigen taal. Bid dat God in al hun behoeften zal voorzien, en dat ze Hem blijven vertrouwen als het leven soms pittig is.
 5. Doriens ouders zijn vorige week op bezoek gekomen en hopen tot eind december te blijven. Dank God voor hun veilige reis en bid voor een gezellige tijd.
 6. Volgende maand zullen we een paar weken vakantie vieren. Het is een vol jaar geweest, en het zal goed zijn om even goed tot rust te komen. Bid voor een verfrissende vakantieperiode.

Bedankt voor jullie gebedssteun!

André en Dorien Kamphuis

Gebedspunten – September 2016

De gebedspunten voor deze maand vind u in de nieuwsbrief van deze maand.

Gebedspunten – Juli 2016

Beste gebedsvrienden,

Zou u vandaag voor één of meer van deze gebedspunten willen bidden?

Gebedspunten

 • In de vorige gebedsbrief schreven we over een collega die we moesten ontslaan. De betreffende collega heeft besloten om een rechtszaak tegen onze organisatie te openen waarin hij een enorm bedrag eist als ontslagvergoeding. De eerste zittingen zijn geweest, maar het lijkt een lang proces te kunnen worden. Bid dat God het bijbelvertaalwerk in Tanzania beschermt en bid voor de teleurstelling die velen van ons voelen over de gang van zaken.
 • Dank dat we de jaarlijkse conferentie van onze organisatie konden bijwonen in Dar es Salaam. Er was tijd om te horen hoe het werk gaat in verschillende delen van Oost-Afrika, en om te overleggen met collega’s in andere projecten. Onze kinderen konden naar een vakantie-bijbelclub terwijl wij in vergaderingen waren, en vonden het geweldig! Het was voor ons allemaal verfrissend en inspirerend.
 • Dank God dat we in juni voldoende inkomsten hadden!
 • Een paar hoogtepunten uit ons vertaalteam om God voor te danken:
  1. We hebben boekjes kunnen laten drukken met de T-brieven in de Kabwa-taal (1-2 Thessalonicenzen, 1-2 Timotheüs en Titus). We zijn blij dat we deze publicaties nu kunnen gaan verspreiden in het Kabwa-gebied.
  2. Het Evangelie van Lukas was uitverkocht in de Zinza-taal, maar dankzij een herdruk is er nu weer genoeg voorraad.
  3. Het Simbiti-team is begonnen aan het vertalen van het 24e boek van het Nieuwe Testament. Dat betekent dat er nog maar 3 (!) boeken over zijn waar ze nog niet aan begonnen zijn.
  4. Vier van onze vertaalteams zijn begonnen aan het vertalen van kinderbijbel “Jezus de Messias” in de lokale talen.
  5. Het complete boek Genesis is nu beschikbaar als audio-boek in de Kabwa-taal en de Zinza-taal!

Alvast hartelijk dank voor uw gebed!

André en Dorien

Gebedspunten – Mei 2016

Beste gebedsvrienden,

Zou u vandaag voor één of meer van deze gebedspunten willen bidden?

 1. Dank voor de vele activiteiten die we mogen aanbieden in de taalgroepen waarin we werken. Steeds meer mensen leren lezen in hun eigen taal, en steeds meer kerkleiders leren hoe ze andere christenen kunnen helpen om de Bijbel te gebruiken. Bid dat God onze regio voorbereidt en dat er een grote honger zal zijn naar de Bijbel in de eigen talen.
 2. Bid dat ons vertaalteam een integere eenheid zal zijn. In de afgelopen week hebben we een collega ‘van het eerste uur’ moeten ontslaan, en dat is een grote teleurstelling voor het hele team. Bid dat God door deze situatie iets goeds bewerkt en dat de reputatie van onze organisatie en de bijbelvertalingen die we hopen te publiceren geen schade oplopen.
 3. Deze vrijdag hopen we te vieren dat de Ikoma mensen het bijbelboek Genesis in hun eigen taal krijgen. Bid voor een mooie viering (die in het taalgebied wordt gehouden) en dat we ook op tijd audio-opnamen kunnen afronden voor dit boek. Niet iedereen kan nog lezen, maar iedereen kan luisteren naar zijn of haar moedertaal. We hopen tijdens het bijbelfeest de geluidsbestanden voor Genesis te verspreiden samen met de geprinte boeken.
 4. Dank voor de nieuwe energie die André weer heeft. Naast zijn vertaalwerk heeft hij in de afgelopen twee maand zo’n vijf keer mogen preken op zondagen. Dank voor deze ‘open deuren’ om het Evangelie te verspreiden in deze regio.
 5. Dank God dat hij in de eerste maanden van dit jaar voor het grootste deel voorzien heeft in de benodigde financiën. Onze kosten werden voor 83% gedekt en daar zijn we dankbaar voor.

Alvast hartelijk dank voor uw gebed!

André en Dorien Kamphuis

Gebedspunten – Februari 2016

Gebedspunten uit de nieuwsbrief van februari 2016

 • Bid om een opwekking in de regio waarin we werken!
 • Bid om nieuwe energie en gezondheid voor ons gezin.
 • Bid voor onze bijbelvertalers en hun gezinnen.
 • Bid voor voldoende inkomsten voor dit nieuwe jaar.

Gebedspunten – December 2015

Beste gebedsvrienden,

Zou u vandaag voor één of meer van deze gebedspunten willen bidden?

 1. magufuliTwee maanden geleden vroegen we uw gebed voor vreedzame verkiezingen en goede leiders voor Tanzania. Inmiddels is er een nieuwe president, en de eerste maand stond in het teken van een ‘grote schoonmaak’. Alles wat naar corruptie ruikt wordt onderzocht en aangepakt en de slogan “aan het werk!” lijkt aan te slaan. Bid voor de nieuwe (christelijke) president als hij maatregelen moet nemen die hem niet door iedereen in dank worden afgenomen. Veel gewone burgers zijn echter hoopvol over ‘het nieuwe Tanzania’. Dank God voor de vredige verkiezingen en dat er nu eindelijk een leider lijkt te zijn die geeft om het land en de mensen.
 2. De Kabwa-mensen hebben onlangs gevierd dat het bijbelboek Genesis in de eigen taal beschikbaar is. André heeft als adviseur meegeholpen bij de vertaling van het boek. Bid dat het boek Genesis in Kabwa goed (voor)gelezen en beluisterd zal worden.
 3. Ons team is momenteel in gesprek met een (Amerikaanse) docente die bereid is om aan onze zendingsschool les te komen geven. Bid dat de gesprekken duidelijk zullen maken of ze aangenomen kan worden en naar Musoma kan komen.
 4. Bid voor een verfrissende kerstvakantie voor ons gezin. Het is een druk en soms wel pittig jaar geweest, en we kijken uit naar een paar weken waarin we het rustig aan mogen doen.
 5. Dank God voor de financiële steun die we dit jaar hebben gekregen om ons werk te doen. Dankzij de trouwe steun van onze achterban en enkele mooie acties vanuit onze thuisgemeente hebben we onze begroting voor 2015 voor een groot deel gedekt. Bid mee voor uitbreiding van onze achterban als er in 2016 extra geld nodig zal zijn vanwege de gestegen leefkosten in Tanzania en de verzwakte euro (waardoor we meer euro’s nodig hebben voor dezelfde uitgaven in Tanzania). We blijven God vertrouwen dat Hij zal voorzien in wat nodig is.

Hartelijk dank voor uw gebed!

André en Dorien Kamphuis

Gebedspunten – Juli 2015

Beste gebedsvrienden,

Zou u ook deze maand weer voor ons willen bidden?

Gebedspunten

 • Vorige maand hebben jullie gebeden voor Kabwa-vertaler Paul Meja die twee maanden in Kenia studeert voor zijn vertaalwerk. De studie gaat tot nu toe erg goed, maar afgelopen week kreeg hij nieuws dat zijn vader plotseling overleden was. Meja is direct terug naar Musoma gekomen om zijn vader te begraven. Het was goed om er als collega’s bij te zijn en Meja en zijn familie te bemoedigen op zo’n moeilijke dag. Bid dat Meja zijn studie weer snel op kan pakken en zich zal kunnen concentreren.
 • Deze maand hopen we in Dar es Salaam een conferentie te bezoeken waar alle Wycliffe-collega’s uit Tanzania en Oeganda bij elkaar komen. Bid voor een verfrissende en inspirerende tijd, en veilige reizen.
 • Dank God voor de goede vorderingen in het vertaalwerk. Opnieuw hebben weer heel wat boeken in verschillende talen de eindcontrole bereikt (in de volgende nieuwsbrief meer hierover). We hebben in de afgelopen maand honderden boeken kunnen verspreiden tijdens onze workshops en vertaalcontroles in de taalgroepen. Er is ook veel belangstelling voor onze audio-bijbels. Dank God dat ons werk steeds meer interesse geniet.
 • Bid voor gezondheid en energie. We zijn op dit moment weer allemaal gezond (iets om God voor te danken!), al heeft André wel weer last gehad van hoofdpijnen. Verschillende gezinnen van collega’s worstelen al lange tijd met ziektes. Bid om Gods bescherming.

Bedankt voor uw gebedssteun!

Dorien en André

Gebedspunten – Juni 2015

Beste gebedsvrienden,

Zou u ook deze maand weer voor ons willen bidden? Graag specifiek voor de volgende punten waar we uw gebed nodig hebben:

Gebedspunten

 • We zijn dankbaar voor het Ikizu bijbelfeest dat we vorige week gevierd hebben. U leest meer op onze blog. Bid voor de verspreiding van het boek Genesis in alle Ikizu-dorpen en dat de Bijbel een grotere plek krijgt in de het leven van de mensen.
 • We zoeken nog steeds een nieuwe leerkracht voor de zendingsschool in Musoma. Als God niemand stuurt, zullen de ouders na de zomer weer extra moeten bijspringen met het lesgeven. Het zou echt fijn zijn als we toch nog een iemand vinden. Wilt u ervoor bidden?
 • Afgelopen maand hebben we drie Nederlandse collega’s op bezoek Twee vertaalconsulenten (Patrick Rietveld en Ludie Postmus) om onze laatste vertalingen te controleren. En iemand van Wycliffe Nederland (Alinda Paul) voor pastorale ondersteuning en een bezoek aan ons project. Dank God voor de bemoediging en gezelligheid die we met hen genoten hebben.
 • Bid mee voor de Kabwa-vertaler Paul Meja die nu twee maanden in Kenia studeert voor zijn vertaalwerk. Meja hoopt later dit jaar vertaaladviseur te worden. Bid voor een gezegende studieperiode en dat hij ons project met zijn nieuwe inzichten zal verrijken.
 • Bid voor gezondheid en energie. André had de afgelopen paar weken weer meer energie dan begin vorige maand en daar zijn we dankbaar voor. De hoofdpijnen blijven nu ook meer weg, maar hij ligt er momenteel al een paar dagen uit met iets wat op buikgriep lijkt. Bid voor genezing en nieuwe kracht.

Bedankt voor uw gebedssteun!

Gebedspunten – April 2015

Beste gebedsvrienden,

Het is al weer wat te lang geleden dat we in een gebedsbrief om gebed hebben gevraagd. Zou u ook deze maand weer voor ons willen bidden, en specifiek voor de volgende punten waar we uw gebed nodig hebben:

Gebedspunten

 • Blijf bidden voor onze bijbelvertalers en alle zendingswerkers in ons project, dat ze hun visie en roeping vast blijven houden. De meesten werken fulltime op het vertaalcentrum, maar zijn vaak ook verantwoordelijk voor uitgebreide families en kerken. Problemen thuis raken ook het werk dat ze doen. Bid dat de zorgen van het leven er niet toe leiden dat vertalers en zendingswerkers hun focus op het Koninkrijk verliezen (Mattheüs 6).
 • Bid voor de kerken in Musoma en omgeving. We hebben al vaker geschreven hoe diep het ons raakt dat zoveel christenen wekelijks een ‘welvaartsevangelie’ te horen krijgen als ze naar de kerk komen. Omdat de boodschap bijna overal hetzelfde klinkt, valt het veel christenen nauwelijks op dat er een probleem zou kunnen zijn. Ook veel voorgangers en ouderlingen zijn niet in staat om gezond Bijbelse onderwijs van misleidend onderwijs te onderscheiden. Bid voor een omkeer, en dat begrijpelijke vertalingen van de Bijbel in de lokale talen daar ook toe zullen bijdragen!
 • Bid voor André. Hij voelt zich de laatste paar weken overweldigd door zijn verantwoordelijkheden op het werk en worstelt met hoe beperkt hij maar de dingen kan doen waar hij zich voor geroepen voelt. Zijn energie is momenteel beperkt, mede ook door een hersenschudding die hij onlangs opliep en de hoofdpijn die daarop terug kwam.
 • Bid dat we een nieuwe bijbelvertaler vinden voor de Zinza-taal. We zijn al bijna twee jaar op zoek, maar nog steeds hebben we niet iemand gevonden die voldoende geschikt lijkt.
 • Dank voor het vele vertaalwerk dat we in het eerste kwartaal van 2015 hebben kunnen doen. Bijna alle vertaalteams hebben meerdere boeken vertaald, getest in de dorpen, en gecontroleerd met een vertaaladviseur of consulent. We zijn bemoedigd!
 • Dank voor de bijbelstudiegroepen waar Dorien en André bij betrokken zijn. De wekelijkse studies betekenen erg veel voor ons. We zijn dankbaar dat we meer inzicht krijgen, ons geloof sterker wordt en we een sterke gemeenschap vormen waarin we elkaar kunnen bemoedigen en opbouwen.
 • Onze huishelper, mama Sofia, is na 26 jaar weer in contact gekomen met haar familie in Mozambique. Ze hoorde toen dat haar moeder en verschillende familieleden onlangs overleden zijn, en niemand wist of geloofde dat mama Sofia zelf nog leefde. Ze wilde heel graag haar familie bezoeken, maar dat leek onhaalbaar. We zijn blij dat we haar konden helpen om de reis te maken. Ze is inmiddels onderweg naar Mozambique. Bid voor bescherming onderweg en dat ze een goede tijd zal beleven.

Bedankt voor uw gebed!

André en Dorien

Gebedspunten uit de nieuwsbrief (februari 2015)
We willen u graag vragen om voor de volgende dingen te bidden:

 1. Dank dat er door de meeste vertaalteams hard gewerkt is en er weer veel nieuwe boeken af zijn.
 2. Bid voor wijsheid als André leiding geeft aan het vertaalwerk. Bid voor eenheid in het team en dat iedereen de ander zal dienen.
 3. Bid dat we gezond mogen blijven, ook nu ons lichaam zich weer moet aanpassen en we vaker ziek zijn. Dank dat André vrijwel geen hoofdpijn meer heeft gehad sinds we terug zijn.
 4. Dank dat de dozen met Genesis in de Ikizu-taal gearriveerd zijn. Bid voor de verspreiding van de boeken die nu kan beginnen. Bid ook voor de twee andere teams (Kabwa en Ikoma) die Genesis klaar aan het maken zijn voor publicatie.
 5. Bid voor een leerkracht voor de zendingsschool in Musoma.

Lees hier de nieuwsbrief voor meer informatie over de gebedspunten.


Gebedspunten uit de gebedsbrief (januari 2015)

Weer veilig in Tanzania aangekomen!

Dank God dat we weer veilig zijn aangekomen. De hele reis, Nederland-België-Rwanda-Kenia-Tanzania, is ontzettend goed verlopen. De kinderen hebben het goed volgehouden, onze koffers arriveerden allemaal, en we konden een dagje extra uitrusten in Nairobi. De lange autorit door Kenia en Tanzania hielp om rustig weer te wennen aan alle Afrikaanse taferelen. Onze nieuwe Nederlandse collega’s stonden ons op te wachten en hadden voor ons gekookt. We genieten er echt van om weer in ons eigen huis te zijn!

Gebedspunten

 • Bid voor de kinderen die hun Swahili een beetje vergeten zijn. Daarvoor voelen ze zich wat onzeker als ze mensen ontmoeten die tegen ze beginnen te praten. Ze lijken zich wel weer erg thuis te voelen in Musoma.
 • Bid voor André die nu leiding moet geven aan de vertaalafdeling van ons project. Bid dat hij snel thuis raakt in alle aspecten van zijn nieuwe rol, en dat hij ook genoeg tijd over houdt voor training en het controleren van vertalingen. Er ligt heel wat werk te wachten om gecontroleerd te worden.
 • Bid voor Dorien als ze zich aan het oriënteren is op het taalkundige werk en binnenkort een beslissing moet nemen waar ze zich op gaat richten.
 • Bid voor ons gezin als we proberen weer een ritme te vinden. We moeten nog even wennen aan de warmte en hoe intensief dagen kunnen zijn. Bid voor energie en geduld als het even tijd kost.
 • Terwijl we nog onderweg waren hoorden we dat onze huishelp, mama T., haar kind verloren had. De jongen was nog geen 14 jaar en is maar een paar dagen ziek geweest voordat hij aan Tetanus overleed. Een zware slag voor een weduwe. Het was een erg dubbel gevoel om elkaar te na vier maanden zo weer te begroeten. Bid voor mama T en haar gezin.

Bedankt voor uw gebed!

André en Dorien


Gebedspunten – Juni 2014

Verlof komt eraan

Nog 8 weken tot ons verlof! Het begint steeds meer te leven nu we beginnen na te denken over wat we tijdens ons verlof hopen te doen. Hopelijk wordt het een tijd van even afstand nemen, rusten, reflecteren, studeren, presenteren, en vooral genieten van het zien van familie en vrienden. En al die andere kleine dingen die een verlof iets maken om naar uit te zien. Dank God dat ons TFC een huis in Ede gevonden heeft waar we tijdens ons verlof (22 augustus-30 december) kunnen wonen. Bid om een goede voorbereiding van ons verlof, zowel aan onze kant, als voor het TFC en alle mensen die hen helpen. We zijn dankbaar voor zoveel hulp!

Sandawe bijbelvertaalwerk

Eerder deze maand heeft André een bezoek gebracht aan een vertaalteam dat in een erg afgelegen gebied in Tanzania zijn werk doet. Na verschillende weken van voorbereiding heeft hij met het team een groot deel van het boek Handelingen gecontroleerd. De omstandigheden waarin de bijbelvertalers en de andere Sandawe-mensen leven zijn erg moeilijk. Lange periodes van droogte zorgen voor tekorten aan water en eten. De kerk is erg zwak en klein, en de Bijbel wordt nauwelijks gebruikt. Bid voor een tijd van verfrissing voor de Sandawe-stam, zowel lichamelijk als geestelijk. Bid dat de Bijbel die nu in de Sandawe-taal vertaald wordt de sleutel mag zijn voor een groeiende interesse in de Woorden van God.

Geen conferentie dit jaar

Het plan was dat we in juli nog naar Kenia zouden gaan voor de jaarlijkse conferentie van onze organisatie, maar dat gaat niet door. Vanwege de terroristische aanslagen in het gebied waar we bij elkaar zouden komen, is besloten om de conferentie te annuleren. Enerzijds wel een teleurstelling, omdat het echt altijd een heerlijke week van bijtanken is, maar ook een opluchting omdat de risico’s steeds groter werden. We hopen nu met vrienden er een paar dagen uit te gaan ergens hier in de buurt. Bid dat het lukt om iets op korte termijn te regelen en dat we verfrist onze tweede termijn hier kunnen afronden en op verlof gaan.


Gebedspunten – April 2014

Maandag en dinsdag staat er iets moois op het programma. Twee van onze bijbelvertaalteams hebben meegewerkt aan het produceren van de Jezus-film in twee lokale talen. Ze hebben daarvoor de tekst van ons eerder gepubliceerde Lukas-Evangelie gebruikt.

Maandag zal er een grootse viering zijn in de Kabwa-stam. Als de zon onder gaat, zal er op een veld in één van de dorpen een groot doek opgesteld staan en de film over het leven van Jezus worden vertoond in de Kabwa-taal. Wij hopen er als gezin ook bij te zijn!

Een dag later zal hetzelfde gebeuren in de naburige Zanaki-stam. Verschillende kerken en organisaties werken samen om op deze manier meer mensen met het Woord van God te bereiken. Vooral in een cultuur waarin het gesproken woord veel belangrijker is dan woorden op papier, kan deze film de boodschap van het Evangelie bij mensen brengen die er anders nooit van zullen horen.

Ik heb zelf tijdens het produceren de film gezien, en ben onder de indruk hoe krachtig de boodschap overkomt die we een paar jaar geleden vertaald hebben (bekijk hier de Kabwa-film online). Bid dat veel mensen tot geloof zullen komen en dat Jezus’ woorden een krachtige uitwerking zullen hebben. Er zullen veel mensen komen die het Evangelie nooit hebben gehoord.

We zijn dankbaar dat de Bijbelboeken die we vertalen nu niet alleen als boeken beschikbaar zijn, maar ook beschikbaar komen op cd’s, cassettes, geluidsspelers en telefoons. Afgelopen zondag, op Paasmorgen, heeft een van onze vertalers zijn kerk het hele paasevangelie laten horen in de Simbiti-taal. Het valt moeilijk te beschrijven wat het betekent om dat te horen in een taal die iemand diep in zijn hart raakt!


Gebedspunten | maart 2014

 • Op dit moment zijn we met alle vertaalteams plannen aan het maken voor de komende jaren. Bid dat we plannen maken die in lijn zijn met wat God de komende tijd met ons vertaalproject wil doen. Bid om de leiding van Gods Geest en een groot geloof als we nadenken over de toekomst.
 • We zijn inmiddels zeven weken onderweg met ons trainingsprogramma om ervaren vertalers op te leiden tot vertaaladviseurs. We investeren dit jaar vooral in drie vertalers. Bid daarom voor Waynse, Meja en Kitende nu ze hun uiterste best zullen moeten doen om allerlei nieuwe dingen erbij te leren.
 • Blijf bidden voor de eenheid in ons team.
 • Bid voor geestelijke groei voor ons gezin, en voor de collega’s in ons team. Bid dat we vol zullen zijn van de liefde van God en volledig toegewijd aan Hem in hoe we onze tijd, energie en geld besteden.
 • Bid voor de veelal jonge kerken in de dorpen in onze regio. Bid vooral dat de leiders gericht blijven op het bouwen van een levende gemeenschap van gelovigen, en niet opgeslokt raken door minder belangrijke zaken.

Gebedspunten | januari 2014

 • In onze laatste nieuwsbrief hebben we iets geschreven over financiële zorgen. De reacties die we daarop kregen waren werkelijk om stil van te worden! We danken God dat Hij ons dit jaar zo rijk heeft voorzien van alles wat we nodig hebben, en meer dan dat. We schamen ons dat we ons toch wel even zorgen maakten, terwijl we zo’n rijke God en zo’n toegewijde achterban hebben.
 • André heeft de afgelopen maanden een trainingsprogramma ontwikkeld om ervaren bijbelvertalers op te leiden tot vertaaladviseurs. Vorige week zijn we begonnen met een intensieve introductieweek waarin zeven kandidaten getest werden op hun geschiktheid. Volgende week zullen we de drie meest veelbelovende vertalers selecteren om als eerste getraind te worden. Bid voor de interviews die momenteel gehouden worden en dank dat we op deze manier de Afrikaanse vertalers in staat kunnen stellen om meer en meer verantwoordelijkheden te dragen.
 • We hebben bezoek! Deze week zijn een broer en een zus van Dorien gearriveerd en ze hopen ongeveer twee weken bij ons zijn. Bid dat het een leuke en bemoedigende tijd zal zijn!
 • Tussen Kerst en oud-en-nieuws zijn we weer naar een conferentie in Kenia geweest waar zendingswerkers elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen. Het was precies wat we nodig hadden, lichamelijk en geestelijk. Het was ook heerlijk om eens een lange reis te maken in een auto die het gewoon goed doet!
 • School is weer begonnen. Bid voor Michaja en Elisa, dat ze het beste onderwijs krijgen dat we ze in onze situatie kunnen bieden. Bid ook voor Dorien als ze nog een half jaar thuisonderwijs gaat geven tot ons verlof.
 • Op onze weblog heeft André iets geschreven over de verleiding om ons wat terug te trekken uit het kerkenwerk en ons helemaal op het vertaalwerk te richten. We geloven toch dat het onze roeping is om beide te blijven doen. Bid voor bemoediging, en dat de liefde van Christus ons zal vullen en leiden, niet alleen op het werk, maar ook erbuiten.

Bekijk ook onze nieuwsbrief voor achtergronden bij deze punten.


Gebedspunten | november 2013

 • Dank voor de conferenties
 • Bid voor eenheid in ons team in Musoma.
 • Bid voor productie filmover leven van Jezus
 • Bid voor meer financiële ondersteuning
 • Dank voor onze nieuwe auto

Bekijk ook onze nieuwsbrief voor achtergronden bij deze punten.

Gebedspunten | oktober 2013

We hebben veel om voor te danken deze maand! En nog een paar gebedspunten waar jullie voor mogen bidden.

 1. Dank voor de geweldige conferentie die André in Amerika gehad heeft. Het reizen ging zonder problemen, hij heeft nauwelijks last van hoofdpijn gehad en thuis ging alles goed. De onderwerpen tijdens de conferentie over bijbelvertaalwerk waren heel erg relevant voor zijn werk, en André heeft veel gehad aan de gesprekken met ervaren collega’s. We zijn geweldig dankbaar dat hij kon gaan en dat het echt de moeite waard is geweest.

 2. Dank voor de verbetering die we zien wat betreft André’s hoofdpijnen. Hij is nu toch al bijna zeven weken zonder hoofdpijn; voor het eerst in een lange tijd! Juist nu het een erg drukke tijd is op het vertaalkantoor, krijgt hij extra veel energie.
 3. Dank voor hoe het gaat met Michaja en Elisa op school. Michaja gaat nog steeds elke dag naar de Engelse school, en Elisa krijgt de meeste dagen thuis les van Dorien. Een keer per week helpt Dorien mee op de Engelse school en dan mag Elisa ook mee. Elisa is er geweldig trots op dat ze nu al dingen zelf kan lezen. Bid voor Dorien dat ze plezier houdt in het lesgeven en zich gemotiveerd blijft voelen.
 4. Volgende week (4 – 8 nov) hopen alle nationale bijbelvertalers van onze organisatie naar een centrale locatie in Tanzania te gaan om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Vanuit Musoma gaan er ongeveer 22 mensen naar dit forum toe, ook André en zijn collega-adviseurs. De busrit duurt ongeveer 14 uur. Bid voor André als hij wat training zal verzorgen en een tijd van gebed mag leiden. Bid mee dat het forum een bemoedigende week zal zijn waarin iedereen weer gemotiveerd raakt om door te gaan met het werken in Gods Koninkrijk.

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!

Gebedspunten | September 2013

Zouden jullie deze maand voor één of meer van de volgende gebedsverzoeken willen bidden?

 1. We zijn erg geschrokken door wat er afgelopen dagen in Nairobi gebeurd is. De aanslag is gebeurd op een plek waar wijzelf ieder jaar een keer of twee komen en waar we afgelopen juli nog rustig rondliepen. Bid voor al die mensen die familie en vrienden verloren hebben.
 2. André zal over twee weken naar Amerika reizen om deel te nemen aan een grote conferentie over bijbelvertaalwerk. Bid dat het een waardevolle tijd wordt en dat hij terugkomt met ideeën om het vertaalwerk in Tanzania verder te verbeteren. Bid ook voor Dorien die zo’n twee weken alleen thuis zal blijven met de kinderen.
 3. Op dit moment leidt André een vertaalworkshop voor drie teams waarin de laatste pastorale brief wordt vertaald (Titus). Bid voor een geslaagde workshop en dat de vertalers nieuwe technieken en vaardigheden leren om hun vertaalwerk verder te verbeteren.
 4. Sinds vorige week hebben we op ons vertaalkantoor een eigen machine om publicaties te drukken! De machine is al in gebruik genomen en de eerste twee stapels boeken zijn van de pers gerold: Jona in de Kwaya-taal en in de Jita-taal. Dank God voor deze machine en dat alles wat geprint kan worden, bijdraagt aan de verspreiding van Gods Woord in deze regio.
 5. Blijf bidden voor gezondheid voor ons gezin. Michaja is al een tijdlang niet fit en het nieuwe schooljaar lijkt veel energie van haar te vragen. André heeft in de afgelopen maand een behoorlijke verbetering gezien met de hoofdpijnen, maar een oplossing is er nog niet. We zijn echter dankbaar voor iedere ‘goede week’!
 6. Onze ‘nieuwe’ auto is gearriveerd! We zijn nu de trotse bestuurders van een Toyota Prado uit 2000. Het is heerlijk om weer mobiel te zijn en ook langere reizen te kunnen maken. Onze oude auto hebben we inmiddels ook verkocht, en dat hielp financieel enorm. We zijn dankbaar voor alle giften die het aanschaffen van de nieuwe auto (grotendeels) mogelijk maakten.

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!

Gebedspunten | Juli 2013

Zouden jullie deze maand voor één of meer van de volgende gebedsverzoeken willen bidden?

 1. André heeft in Nairobi (Kenia) een aantal onderzoeken kunnen laten doen naar de oorzaak van zijn hoofdpijnen. Wat duidelijk is geworden is dat verschillende holtes in zijn hoofd verstopt zitten. André heeft een aantal medicijnen gekregen om deze verstopping op te lossen. Mochten deze medicijnen geen resultaat hebben, dan zal een operatie waarschijnlijk nodig zijn.
  > Dank dat we meer duidelijkheid hebben gekregen over de mogelijke oorzaak van de hoofdpijnen, en bid voor genezing.
 2. Sinds we met onze achterban gedeeld hebben dat we onze auto moeten vervangen, hebben we al enkele duizenden euro’s aan giften ontvangen. We zijn dankbaar voor de bemoedigende respons! Bid mee dat het resterende bedrag ook zal binnenkomen, en dat we de auto kunnen kopen op het moment dat hij in Musoma aankomt (augustus of september).
  > Dank voor de royale giften die we al gekregen hebben, en bid mee voor het resterende geld dat nodig is om onze auto te kunnen vervangen.
 3. Komende vrijdag hoopt onze Maasai-vriend Fanueli af te studeren aan de bijbelschool. Jullie hebben al verschillende keren voor hem gebeden, en we zijn dankbaar dat hij nu terug kan naar zijn eigen dorp om het Evangelie te brengen aan de nog grotendeels onbereikte Maasai-dorpen.
  > Dank voor de afronding van Fanueli’s studie en bid dat God hem zal zegenen als hij zijn werk als evangelist en zendeling gaat beginnen.
 4. Op het vertaalkantoor bereiden we ons voor op het vertrek van onze vertaalcoördinator. Heel wat taken moeten worden herverdeeld onder hen die blijven. Bid voor een goede overdrachtperiode, en dat de gaven binnen het team goed gebruikt worden.
  > Bid voor het proces waarin de leidinggevende en coördinerende taken binnen onze team worden verdeeld.

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!

Gebedspunten | Juni 2013

Voor deze maand vindt u de maandelijkse gebedspunten in onze nieuwsbrief.

Gebedspunten | Mei 2013

Beste gebedsvrienden,

Zouden jullie deze maand voor één of meer van de volgende gebedsverzoeken willen bidden?

 1. Gezondheid is nog steeds een zorg, zowel voor verschillende van onze collega’s als voor ons gezin. André’s hoofdpijnen duren nu al erg lang. Zowel Aron als André hebben (weer) buiktyfus, waarvoor ze nu behandeld worden. Bid om genezing en energie voor elke dag.
 2. Het bijbelvertaalwerk in Tanzania ervaart momenteel beperkingen als gevolg van teruglopende inkomsten (met name vanuit Amerika). Sommige plannen kunnen momenteel niet uitgevoerd worden, ook al zien we unieke kansen. Bid om geduld voor alle teamleden, en creativiteit om met weinig middelen toch te doen wat we kunnen doen.
 3. Bid voor de situatie rond onze auto. Zoals we eerder schreven is de auto niet meer betrouwbaar voor langere ritten, en moeten we hem vervangen. Bid dat we het geld vinden om dat op enig moment te doen.
 4. Bid dat we geestelijk zullen blijven groeien om krachtige getuigen te zijn van het Evangelie. Als onze energie beperkt is, kost het extra moeite om anderen te blijven dienen. Bid dat we ons in alles blijven richten op de eer van onze God.

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!

Gebedspunten | April 2013

Beste gebedsvrienden,

Voor deze maand hebben we eigenlijk maar één gebedspunt:

 • Op dit moment kampen heel veel van onze collega’s in Tanzania met gezondheidsproblemen. Verschillende gezinnen uit andere projecten moesten noodgedwongen hun werk opgeven en terug naar hun eigen land. Onze vertaalprojecten worden zwaar geraakt door zulke beslissingen. In ons eigen project zijn verschillende mensen al langere tijd ziek en niet in staat om dagelijks naar het vertaalkantoor te komen. André is er momenteel één van. Al ruim een maand heeft hij onafgebroken hoofdpijnen gehad. Afgelopen week kwamen daar nog allerlei andere lichamelijke klachten bij. Vanmorgen is hij positief getest op malaria en buiktyfus, maar we weten niet of dat alleen de oorzaak is van de hoofdpijnen waar hij nu zo moe van is. We bidden God om duidelijkheid en om genezing. Hij is de beste dokter, en kent ons door en door.

Bid met ons mee om herstel, en wijsheid in welke stappen we moeten nemen.

Gebedspunten | Maart 2013

Beste gebedsvrienden,

Zou u deze maand voor één of meer van de volgende gebedspunten willen bidden?

 1. Het is een maand waarin we veel gasten hebben. Eerst zijn Doriens ouders ruim twee weken op bezoek geweest. Daarna was Patrick Rietveld bij ons, die als vertaalconsulent verschillende eindcontroles heeft gedaan. En volgende week komt nog iemand uit Engeland een weekje meelopen op het vertaalkantoor om een indruk van bijbelvertaalwerk te krijgen. We zijn God dankbaar voor al het bezoek, de gezelligheid en bemoediging. Bid dat we ook voldoende ‘familie-momenten’ kunnen creëren en aandacht hebben voor elkaar.
 2. Op het vertaalkantoor bereiden we ons momenteel voor op het vertrek van een collega die erg veel taken op zich genomen had. We overleggen nu over de beste manier om het vertaalwerk te leiden in ons project. Bid dat we goede beslissingen nemen, en dat het bijbelvertaalwerk goed geleid zal worden.
 3. Bid voor onze collega en vriend Michael Nicholls. Hij kampt nu al ruim een jaar met een infectieziekte (Maltakoorts), die veel lichamelijke klachten veroorzaakt. De behandelingen die hij kreeg hebben niet geholpen. Michael moet vaak thuis blijven omdat hij teveel pijn heeft om te kunnen werken. Bid met ons mee om zijn genezing.

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!
André en Dorien

 Gebedspunten | Februari 2013

Beste gebedsvrienden,

Zou u deze maand voor één of meer van de volgende gebedspunten willen bidden?

 1. We zijn dankbaar dat we nu 8 bijbelboeken af hebben in de Kabwa-taal. Een vertaalconsulent uit Oeganda heeft vorige week de twee Timotheüs-brieven en Filemon gecontroleerd en goedgekeurd. Deze maand hopen we ook de vertaling van het hele boek Handelingen af te ronden. Ondertussen vertalen we het boek Genesis. Dank God voor de energie die we kregen om al deze boeken te mogen vertalen in de Kabwa-taal.
 2. Dank voor onze gezondheid, met name ook dat André zich de laatste weken een stuk beter voelt (ook de hoofdpijnen zijn al lange tijd weg).  Blijf bidden om energie en gezondheid voor iedere dag. Het geconcentreerd controleren van een bijbelvertaling blijkt niet eenvoudig als we ons niet goed voelen.
 3. We krijgen nog regelmatig de vraag hoe het nu met Fanueli gaat, onze Maasai-vriend die graag het Evangelie wil verspreiden in de moeilijk te bereiken Maasai-dorpen. Vorige maand heeft hij van de bisschop en zijn kerk toestemming gekregen om dit zendinsgwerk te gaan doen (in plaats van als dominee benoemd te worden in een grotere stad). Gezien de felle tegenstand die hij in het begin kreeg, is dit echt een geweldige gebedsverhoring! Bid voor Fanueli nu hij zijn theologiestudie aan het afronden is, en zich voorbereidt om het Evangelie te verspreiden in zijn eigen taalgroep.

Gebedspunten | Januari 2013

Beste gebedsvrienden,

Zou u deze maand voor één of meer van de volgende gebedspunten willen bidden?

 1. De laatste twee weken van dit jaar vieren we vakantie! Vrijdag zijn we naar Kenia vertrokken voor een korte conferentie met een groep zendelingen uit Oost-Afrika (Brackenhurst Conference). Bid voor een een verfrissende tijd.
 2. Vorige week hebben we twee nieuwe gezinnen verwelkomd die ons team komen versterken. Het ene gezin heeft zes kinderen, de andere vier. Bid dat ze zich snel thuis zullen voelen. Michaja en Elisa hebben er nu een paar vriendinnetjes bij gekregen, en het klikt erg goed. Dank God voor deze kostbare vriendschappen.
 3. Een paar weken geleden vroegen we gebed voor de kindermoorden rond Musoma. We zijn opgelucht dat we kunnen melden dat de rust weer wat terug is. Nog steeds gebeuren er erg nare dingen, maar er zijn geen kinderen meer vermoord (wel volwassenen). Bid dat het koninkrijk van God echt zal doorbreken in deze regio!

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!

André en Dorien
Bijbelvertalers in Tanzania
www.bijbelvertaalwerk.nl

Gebedspunten | November 2012

Beste gebedsvrienden,

Zou u deze maand voor één of meer van de volgende gebedspunten willen bidden?

 1. Afgelopen zondag zijn we met zeven teams eropuit getrokken om ons werk te presenteren in de lokale kerken in de regio. Zelf ben ik naar één van de Kabwa kerken geweest. Het hoogtepunt was voor mij dat we voor het eerst twee brieven van Paulus konden aanbieden (1-2 Thessalonisenzen). Toen we de boekjes uitgedeeld hadden, begon iemand spontaan te zingen “Laten we onze God prijzen, want vandaag heeft Hij ons redding gebracht!” Tijdens de dienst hebben we wel vier keer een hoofdstuk gelezen in de moedertaal. Dank God dat er steeds meer draagvlak en waardering komt voor het krijgen van de Bijbel in de moedertaal.
 2. Opnieuw (hetzelfde gebedspunt als vorige maand): blijf bidden voor onze gezondheid, en die van onze collega’s. Wijzelf, onze kinderen, en verschillende van onze collega’s zijn regelmatig ziek. Het is niet altijd eenvoudig om te weten wat de oorzaak is, ook niet als we naar een lokale kliniek gaan. Bid alstublieft voor onze gezondheid, en die van onze collega-zendelingen en vertalers.
 3. Deze week ben ik begonnen om een vertaal-workshop te leiden waarin we met twee vertaalteams tegelijk een brief van Paulus vertalen (2 Timotheüs). Bid dat de brief ook tot onszelf zal spreken, en dat we de boodschap met kracht kunnen vertalen in de Jita- en Kabwa-taal.

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!

André en Dorien
Bijbelvertalers in Tanzania
www.bijbelvertaalwerk.nl

Gebedspunten | Oktober 2012

Beste gebedsvrienden,

Zou u deze maand voor één of meer van de volgende gebedspunten willen bidden?

 1. Prijs God dat we weer een aantal bijbelboeken konden publiceren! Deze week heeft de grootste stam uit onze regio (Jita) het Lukas-Evangelie en het boek Ruth in handen gekregen. Binnenkort vieren we dat de Simbiti-mensen ook het Lukas-Evangelie en het boek Jona in hun eigen taal zullen krijgen. Ook in andere talen hebben we kleinere bijbelboeken kunnen publiceren. Bid voor de verspreiding van de nieuw vertaalde bijbelboeken in deze taalgroepen (die ongeveer een half miljoen sprekers hebben).
 2. Blijf bidden voor onze gezondheid, en die van onze collega’s. Hoewel we de eerste jaren dat we in Tanzania woonden nauwelijks gezondheidsproblemen hebben gehad, is dat nu anders. Heel regelmatig is een van ons weer ziek met onduidelijke verschijnselen (vooral maagklachten en koorts). Het is niet altijd eenvoudig om te weten wat de oorzaak is, ook niet als we naar een lokale kliniek gaan. Bid dat we genoeg energie en gezondheid zullen hebben om hier te blijven wonen en werken.
 3. Bid voor vrede in Tanzania, met name tussen moslims en christenen. De situatie is op sommige plekken in het land erg gespannen, en een aantal kerken is in brand gestoken (lees hier meer). Bid ook voor de christenen, dat zij als vredstichters op al dit geweld zullen reageren (juist in een cultuur waarin vergelding een belangrijke waarde is).

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!

André en Dorien
Bijbelvertalers in Tanzania
www.bijbelvertaalwerk.nl

Gebedspunten | Augustus 2012

Beste gebedsvrienden,

We hebben een hele lijst deze keer, maar we willen u toch graag vragen om voor één of meer van de volgende gebedspunten te bidden:

 1. Bid voor de verspreiding van de nieuw vertaalde bijbelboeken onder de Kabwa-mensen. De afgelopen weken hebben we verschillende kerken kunnen bezoeken om de boeken Jona en Ruth te presenteren. Ook zijn we op lokale markten geweest om onze vertaalde boekjes te verkopen. Inmiddels hebben we er heel wat verkocht, maar geld is voor veel Kabwa-mensen vaak een groot probleem. Juist de armsten kunnen de boekjes vaak niet kopen, of hebben andere prioriteiten. De Kabwa-mensen zijn een van de armste bevolkingsgroepen in de regio, en de eerste levensbehoeften krijgen altijd prioriteit. Bid dat de boekjes die mensen bereiken die het het hardst nodig hebben.
 2. Bid voor het opzetten van leesonderwijs onder de Kabwa-mensen. We merken telkens weer dat veel Kabwa-mensen opzien tegen lezen. Ook denken ze dat ze hun eigen taal niet kúnnen lezen. Op dit moment hebben we nog geen formeel leesonderwijs in de dorpen. We zouden het graag willen, maar we hebben niet genoeg geld om dit leesonderwijs op te starten. Zonder leesonderwijs zullen niet veel mensen de Bijbel gaan lezen, ook niet als het in hun moedertaal is. We overleggen momenteel met de bestaande kerken om bijbelstudie-groepen op te zetten, waarin mensen de Bijbel in hun moedertaal leren lezen. De meeste mensen zijn niet gewend om samen de Bijbel te bestuderen, en we zijn erg afhankelijk van de kerken om hier het initiatief te nemen. Wij kunnen leesonderwijs aanbieden en boekjes in de moedertaal verzorgen, maar het daadwerkelijke bijbelgebruik moet echt van de mensen zelf komen. Bid dat er honger naar het Woord zal komen. We zien dat veel! mensen, ook Christenen, niet in de Bijbel geïnteresseerd zijn. Bid dat daar verandering in mag komen!
 3. Bid voor Michaja die deze maand begonnen is om naar de Engelse school te gaan. Het is een hele stap om opeens alles in het Engels te moeten doen, maar ze doet het goed, en vindt het erg leuk. Ze zit in een klas met drie leeftijdsgenoten, en volgt een compleet schoolprogramma. ’s Middags krijgt ze thuis nog een uurtje Nederlands van Dorien. Bid dat ze genoeg energie zal hebben om zoveel nieuwe dingen te kunnen leren.
 4. Bid voor André’s gezondheid. De laatste maanden heeft André erg veel last gehad van migraine en hoofdpijnen. De afgelopen paar weken was het helemaal erg. Bid dat er herstel zal komen. En als er iets aan gedaan kan worden, dat we weten wat en hoe.
 5. Bid voor het volgende werkbezoek van André. Hij zal in Dodoma (Tanzania) de vertaling van 1 Petrus controleren in de Burunge-taal. Dit keer gaan Dorien en de kinderen ook mee. Volgende week vrijdag en zaterdag hopen we met onze auto naar Dodoma te rijden (ongeveer 14 uur in totaal). Bid dat onze auto het nu wel goed zal doen; we hebben nog steeds onze twijfels (de vorige keer raakte de motor twee keer oververhit, en we weten niet of het goed gerepareerd is).

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons en ons werk te bidden!

André en Dorien
Bijbelvertalers in Tanzania
www.bijbelvertaalwerk.nl

Gebedspunten | Juni 2012

 • Bid voor onze Simbiti-vertaler ds. Waynse. Vorige week stond hij op het punt om naar Kenia te reizen voor een langdurige cursus bijbelvertalen. Hij kreeg bericht dat zijn jongste broer gevonden was bij de rivier, vermoord. Het was een enorm moeilijke beslissing voor hem of hij moest gaan of niet. Na de begrafenis is hij toch vertrokken, maar het verdriet is groot, en zijn hoofd staat naar andere dingen dan een cursus. Bid voor ds. Waynse, en voor de familie om dit te verwerken.
 • Dank voor André’s voorspoedige reis naar Mbeya, en de goede tijd met de vertaalteams daar. André heeft in drie verschillende talen delen van de Bijbel kunnen controleren. Daarnaast heeft hij wat training kunnen geven aan de teams in Mbeya. Ook thuis zijn er geen grote problemen geweest toen hij weg was; en dat is ook iets om voor te danken.
 • We willen gebed vragen voor ons vertaalproject. Vanwege gedaalde inkomsten moeten we enorm snijden in ons project-budget (ruim 30%). Verschillende belangrijke dingen kunnen niet gedaan worden. Onze grootste zorg is dat we bijna geen leesonderwijs kunnen geven in de dorpen. Iedereen ziet dat het enorm belangrijk is, maar we hebben simpelweg geen geld om onderwijzers aan te stellen. Een gevolg is dat maar een beperkte groep mensen onze vertaling op dit moment echt kan gebruiken. We zouden zo graag méér willen doen, en het doet pijn dat we het niet kunnen. Bid dat we niet erg ontmoedigd zullen raken, en geduld zullen hebben.
 • Blijf bidden voor de bevolkingsgroepen die we dienen. Bid dat Gods Geest nieuw leven zal brengen.

Gebedspunten | Mei 2012

 • Vorige week hebben een nieuwe bijbelvertaler kunnen aanstellen voor de Ikizu-taal. Bid voor Ismael nu hij ontzettend veel nieuwe dingen moet leren (bijv. voor het eerst met een computer leren werken en het schrijven in zijn eigen taal.) We zijn wel blij dat we nu weer twee vertalers hebben die full-time aan de bijbelvertaling kunnen werken. Dank God hiervoor! Tegelijkertijd hebben we moeten besluiten om voorlopig geen vertalers aan te stellen voor de Ngoreme-taal. Twee maanden geleden hebben jullie hiervoor gebeden, maar er is op dit moment niet voldoende geld beschikbaar. Bid voor de Ngoreme-mensen, nu ze nog langer op Gods woord in hun taal moeten wachten.
 • Blijf bidden voor een opwekking in het gebied waarin we mogen werken. Er zijn soms maar weinig tekenen van hoop, en er gebeuren bijna wekelijks heel erge dingen in de dorpen (zoals moorden en verkrachtingen). Bid dat Gods Geest nieuw leven zal brengen. Onze verwachting is op wat er van Zijn kant zal komen.
 • Hartelijk dank voor jullie gebed voor de vertaler Mwanawalaya uit Mbeya. Naar aanleiding van onze weblog over wat er met hem gebeurd is, hebben we van veel kanten gehoord dat er voor hem is gebeden. Op dit moment gaat het langzaam beter met Mwanawalaya, maar hij heeft nog een lange weg naar herstel te gaan. Blijf bidden dat hij volledig zal herstellen.

Gebedspunten | April 2012

 • Dank God dat het Lukas-Evangelie in wéér een nieuwe taal kon worden gepubliceerd.
 • Bid voor de Ikizu-mensen die nu Gods Woord in hun eigen taal kunnen gaan lezen.
 • Dank God voor de kracht die Dorien kreeg om alleen voor de kinderen te zorgen toen André op reis was.
 • Bid voor de studenten aan wie André les gegeven heeft. Bid dat ze goede bijbelvertalers worden.
 • Bid voor veel vrucht op ons werk hier.
 • Dank voor de goede berichten die we krijgen over steeds meer kerken die onze vertalingen gebruiken.

Gebedspunten | Maart 2012

Beste gebedsvrienden,

Deze maand willen we u vragen voor het volgende te bidden:

 • Volgende week (17 maart) vertrekt André naar Kenia om daar voor drie weken les te geven aan nieuwe bijbelvertalers. Uit verschillende landen uit Oost-Afrika zullen vertalers naar Nairobi komen om vertaalprincipes te leren. Zij zullen deze kennis gebruiken om de Bijbel in hun eigen taal te vertalen. André is gevraagd tijdens deze cursus te doceren, als onderdeel van zijn opleiding om vertaalconsulent te worden. We hopen dat het een vruchtbare cursus wordt. Willen jullie bidden voor André, de andere docenten, en de cursisten?
 • Het betekent wel dat Dorien drie weken alleen zal zijn met de kinderen (Nairobi is zo’n 500 km bij Musoma vandaan). Willen jullie in deze weken bidden voor ons gezin, dat we allemaal gezond mogen blijven (we zijn net allemaal erg ziek geweest) en dat er geen moeilijke dingen gebeuren waar Dorien dan alleen voor zal staan?

Bedankt voor jullie toewijding om voor ons te bidden!

André en Dorien

Gebedspunt | Februari 2012

Beste gebedsvrienden,

Deze maand willen we u vragen om voor het volgende te bidden:

We zijn van plan om ons vertaalwerk in het noorden van Tanzania weer uit te breiden. Drie jaar geleden hadden we een Ngoreme-vertaalteam met twee bijbelvertalers in opleiding, maar beide vertalers hebben afscheid genomen van het vertaalwerk. Het werk heeft bijna twee jaar stil geleden, en de Ngoreme-mensen hebben nog steeds geen bijbelboek in hun eigen taal. Willen jullie bidden dat we toegewijde en begaafde Ngoreme-mensen zullen vinden die we kunnen opleiden tot bijbelvertalers? De Ngoreme-stam is vrij groot (ruim 60.000 sprekers), en er zijn nog niet veel toegewijde christenen.

Bedankt dat jullie “meestrijden in de gebeden”!
André en Dorien

Gebedspunten | Januari 2012

Beste gebedsvrienden,

Deze maand willen we u vragen te bidden voor een of meer van de volgende gebedspunten:

 1. Bid voor de Simbiti-mensen en het Simbiti-vertaalteam. Kort voor ons verlof werd André de vertaaladviseur van het Simbiti-team. Het team bestaat uit twee dominees die samen de Bijbel vertalen voor ten minste 100.000 Simbiti-sprekers. Onlangs hebben we een uitgebreid veldonderzoek gedaan om te kijken welke groepen mensen onze Simbiti-vertaling kunnen gaan gebruiken. Het blijken er veel meer te zijn dan we dachten! Het vertaalwerk ging de afgelopen jaren echter een beetje moeizaam. De beide dominees werken niet altijd even goed samen, en de gemeenschap werd niet goed betrokken bij hun vertaalwerk. We bidden dat dit echt verbetert. Deze week zijn we in de dorpen om onze bijbelse sleutelwoorden te testen en tot een beslissing te komen voor woorden als Heilige Geest, heidenen, onreine geesten, en Satan. Bid voor een heldere discussie en een waardevolle bijdrage uit de gemeenschap. En bid voor ons als vertaalteam dat we uiteindelijk goede keuzes zullen maken die Gods Woord krachtig en duidelijk laten klinken.
 2. We zijn dankbaar voor de verfrissende vakantie die we hadden tussen kerst en oud-en-nieuw. We hadden het even nodig om er een paar dagen tussenuit te gaan. De avond voor kerst was opnieuw een hond van ons dood gegaan, de derde in een jaar tijd (dit laatste hondje hadden we nog maar 10 dagen). Het was moeilijk voor ons, en zeker voor de kinderen die dol op haar waren. Ze hadden zó gebeden dat ze weer beter zou worden, maar dat gebeurde niet. Gisteren hebben we een nieuwe puppy van iemand gekregen. We merken dat we ons nog niet echt aan haar durven te hechten. Bid dat dit hondje zal blijven leven, en dat de kinderen niet opnieuw zo’n teleurstelling hoeven te verwerken.
 3. We vragen nogmaals gebed voor onze Maasai-vriend Fanueli. De bisschop van de Lutherse kerk weigerde om hem zendingswerk te laten doen in de Maasai-dorpen (lees hier meer). In geloof heeft Fanueli gezegt dat hij Gods roeping wil volgen, en heeft daarvoor heel wat tegenstand ervaren. Ik sprak hem eerder deze week en hij vertelde mij dat de druk vanuit de kerk nu afgenomen is, en dat hij met vrucht in de dorpen het Evangelie heeft verspreid. Blijf bidden voor Fanueli, en laten we bidden dat hij bemoedigd mag worden door de vrucht op zijn werk.

Bedankt dat jullie “meestrijden in de gebeden”!

Gebedspunt | 18 November 2011

Beste vrienden,

Ruka: het evangelie van Lukas in de Kabwa-taalKomende dinsdag – 22 november – is een hoogtepunt voor de meeste Kabwa-mensen in Tanzania. Op die dag zal namelijk gevierd worden dat zij voor het eerst een compleet bijbelboek in de Kabwa-taal in handen krijgen: het Evangelie van Lukas. We zijn geweldig blij dat het zover is! De Kabwa-mensen hebben zelf de viering georganiseerd, en wij zullen de dozen met boeken meebrengen. Bid dat het een bemoedigende dag wordt, waarin het Woord van God zijn kracht zal doen als het gelezen wordt. Bid dat veel mensen in staat zullen zijn om een exemplaar van het Lukas-Evangelie te kopen, en dat de Bijbel nu echt gebruikt zal gaan worden. Gods Woord heeft geweldig veel kracht, voor wie het leest en gelooft. Bid dat veel Kabwa-mensen het Evangelie zullen begrijpen, geloven, en in praktijk brengen.

Bedankt voor jullie gebedssteun voor de Kabwa-mensen!

Gebedspunten | Augustus-September 2011

Beste gebedsvrienden,

Deze maand willen we u vragen te bidden voor de gezinnen van onze bijbelvertalers en van de zendelingen in ons project in Tanzania. Wat in de gezinnen gebeurt heeft een direct gevolg voor het werk dat we doen.

Bid voor de gezinnen van onze bijbelvertalers. Het leven in Tanzania is in deze droge tijden niet makkelijk, en het lukt niet altijd om fulltime met het vertaalwerk bezig te zijn. Als een kind van een vertaler naar het ziekenhuis moet, dan zal de vertaler één of twee dagen daarvoor vrij moeten krijgen. Ook het regelmatig moeten bezoeken van begrafenissen kost veel tijd. Vooral als families groot zijn en de gezondheid van velen te wensen overlaat, is uw gebedssteun heel erg nodig. Voor deze gezinnen, en voor het bijbelvertaalwerk zelf. Bid dat de duivel niet de kans krijgt om het vertalen van de Bijbel te vertragen, door de gezinnen van onze vertalers aan te vallen. Bid om lichamelijke en geestelijke bescherming!

Bid voor ons eigen gezin omdat we een weer een tijd van veranderingen ingaan. Ons derde kindje kan elk moment geboren worden, waarna voor ons allemaal een intensieve tijd aanbreekt (zeker ook vanwege ons vertrek naar Tanzania op 11 oktober D.V.). Michaja en Elisa zullen moeten wennen aan het delen van de aandacht met een broertje of zusje. Wilt u bidden voor een goede bevalling en dat we een gezond kindje in ons gezin mogen verwelkomen?

Bid voor de gezinnen van onze collega-zendelingen. Een aantal nieuwe collega’s is afgelopen maand gearriveerd in Musoma. Bid dat ze zich snel kunnen aanpassen aan het leven in Tanzania. Bid ook voor de andere gezinnen als de vermoeidheid soms toeslaat. Bid om geestelijke en lichamelijk frisheid voor al onze collega-zendelingen.

Bedankt voor uw gebed!

André en Dorien Kamphuis

Ps. Hier leest u een verhaal over wat er in twee weken tijd zoal kan gebeuren in de gezinnen van onze vertalers.

Gebedspunten | Juli 2011

bidt-voor-ons

De zomermaanden zijn aangebroken, en voor de meesten breekt een tijd van ontspanning aan. We wensen iedereen een fijne vakantie toe! Wij hebben onze vakantie al achter de rug, en proberen ons nu zo veel mogelijk voor te bereiden op vertrek naar Tanzania. De tijd tussen de geboorte en ons vertrek naar Tanzania zal druk genoeg worden. We krijgen echt weer zin om terug te gaan!

We willen u vragen om deze maand voor (een of meer van) de volgende dingen te bidden:

1. Zwangerschap en bevalling
Nog 8 weken tot de uitgerekende datum! De laatste loodjes van de zwangerschap wegen best zwaar. Dorien moet rustig aan doen, niet altijd even makkelijk als er nog steeds zo veel te doen is! Wilt u bidden voor een voorspoedige bevalling, en dat we straks een gezond kindje in de armen mogen sluiten.

2. Werken op afstand
André kon in de afgelopen maand op afstand verder werken met het Kabwa vertaalteam. Het was een experiment, maar het is erg goed bevallen. Inmiddels is het boek Jona helemaal gecontroleerd, de eerste twee hoofdstukken van Handelingen (precies klaar in de week voor Pinksteren!), en het begin van het boek Ruth. De komende tijd hoopt André de Kabwa vertaling van Ruth helemaal te controleren, en dan verder te gaan met de reeds vertaalde tekst van het boek Handelingen. Wilt u bidden voor wijsheid tijdens de vertaalcontroles, en dat het communiceren op afstand (met behulp van vertaalsoftware en Skype) goed zal blijven werken.

3. Schoolplannen
Op dit moment ligt ons bureau bezaaid met stapels lesboekjes, handleidingen en toetsboekjes. Dorien probeert alles bij elkaar te krijgen wat ze de komende twee jaar nodig heeft voor de taal- en rekenlessen voor Michaja. Een hele klus! Dorien heeft heel veel hulp en materiaal gekregen van de school in Harskamp waar Michaja nu naar toe gaat. Dit heeft enorm geholpen. Bid dat Dorien het overzicht behoudt en goede keuzes maakt over wat we allemaal mee moeten nemen.

4. Gebed voor onze collega’s in Musoma
Wij willen ook gebed vragen voor onze collega-zendelingen in Musoma. Vanwege verschillende verhuizingen en verloven, komt heel veel werk terecht op een beperkt aantal schouders. We zijn een ambiteus project begonnen waarin we in negen talen tegelijk werken, maar het vergt wel veel van iedereen als met name onze leiders nu niet in Musoma zijn. Bid daarom voor leiderschapsgaven voor onze collega’s die nu verantwoordelijk zijn maar er eigenlijk niet voor zijn opgeleid.

Bedankt!

Hartelijke groet van André en Dorien
met Michaja en Elisa

Gebedspunten | Juni 2011

bidt-voor-ons

Beste gebedsvrienden,

Ook deze maand hebben we weer verschillende dingen om onze Vader voor te danken of om te bidden:

 1. Ons verlof in Nederland doet ons heel erg goed. We kunnen veel dingen doen die ons energie geven, en we mogen ook echt uitrusten. We voelen ons weer uitgerust. Dank God hiervoor.
 2. De presentatie-avonden gingen best goed, en veel mensen werden aangesproken door het bijbelvertaalwerk in Tanzania.
 3. Dank God dat het vertaalwerk in Tanzania door gaat. De vertalers hebben een groot deel van het bijbelboek Handelingen in de Kabwa- en Simbiti-taal vertaald. Ook hebben de vertalers nieuwe mensen geleerd om hun eigen taal te lezen. Bid dat de Kabwa- en Simbiti-stam goed voorbereid worden om het Evangelie in hun taal te ontvangen.
 4. Bid voor het Mara Cluster Project waar we onderdeel van uitmaken. We krijgen dit jaar een tekort aan goede leiders, waardoor vertaaladviseurs en anderen dit werk moeten oppakken. Dit gaat soms ten koste van het eigenlijke vertaalwerk. Bid dat we wijze leiders zullen krijgen die ons project goed kunnen aansturen.
 5. Dank voor de voorspoedige zwangerschap van Dorien. Bid dat ze een goede balans vindt tussen de dingen die ze allemaal wil doen, en het nemen van voldoende rust.
 6. Bid voor Dorien als de komende twee schooljaren voor Michaja en Elisa voorbereidt. Er moeten veel keuzes worden gemaakt.
 7. Bid voor André als hij deze maand op afstand met zijn vertaalteams gaat verder werken. Bid voor de vertaalcontrole van het boek Jona in de Kabwa-taal.

Bedankt voor uw gebed!

André en Dorien Kamphuis

Gebedspunten | Januari 2011

bidt-voor-ons
 1. Afgelopen kerst en oud-en-nieuw hebben we deze keer in Kenia gevierd, samen met zo’n 100 collega-zendelingen uit Oost-Afrika. Het was boeiend om zoveel mensen te ontmoeten die op zoveel verschillende manieren het Evangelie doorgeven in verschillende Afrikaanse culturen. We werden erg bemoedigd door de dagelijkse bijbelstudies van de spreker uit Ierland. Hoewel we allemaal een paar dagen ziek waren (vermoedelijk door de temperatuurverschillen), was het toch een goede tijd. Ook was het goed om deze keer ons huis terug te zien zoals we het achterlieten. Dank God voor deze goede tijd!
 2. Vorige week kregen we opeens een telefoontje dat de bewaker die ons vorig jaar beroofd heeft, gearresteerd is. Dit hadden we niet meer verwacht. André is met de politie naar de stad Mwanza gereden (zo’n 3 uur verderop), waar we de bewaker opgehaald hebben. Uiteindelijk vertelde hij ons waar onze beide laptops en veel van onze spullen verborgen lagen. Aan het eind van de dag hadden we een groot deel van onze spullen terug, iets waar we niet meer opgerekend hadden, maar erg blij om zijn!
 3. Als vervolg op de arrestatie, is nu de rechtzaak begonnen. Op dit moment zijn wij de belangrijkste getuige in deze zaak tussen justitie en onze bewaker. Zo’n zaak kan maanden duren, en we hebben nog maar zes weken tot ons verlof. Ook is de rechtspraak hier nogal anders dan wij gewend zijn, en dat brengt nogal wat onzekerheid en spanning met zich mee. Bid om wijsheid in alle keuzes die we moeten maken, en dat God ons gezin blijft beschermen.
 4. Dank God voor het werk dat de Kabwa en Simbiti vertalers hebben kunnen doen. Twee van mijn vertalers studeren nu parttime theologie, om een bachelor in ‘Bijbelstudie & Bijbelvertalen’ te halen. Bid speciaal voor hen, Paul Meja en Albinus Waynse, om dit te kunnen combineren met het vertalen van de Bijbel in hun eigen talen.
 5. Over zo’n vijf weken hopen we op verlof naar Nederland te komen. We hoorden van ons thuisfrontcomité dat vrijwel alle dingen geregeld zijn. Dank God voor dit trouwe team en hoe onze achterban hen in staat stelt dingen zo snel in orde te krijgen. Bid voor de voorbereidingen die wij nog hebben te doen.
 6. Bid voor voldoende financiën voor dit jaar. Veel kosten in Tanzania lopen gewoon door (zoals het huis dat we aanhouden, en de lonen van onze bewakers), en de leefkosten in Nederland zijn veel hoger dan in Tanzania. Bid dat God hierin ook zal voorzien.

Gebedspunten | December 2010

bidt-voor-ons
 1. We zijn erg blij dat ons thuisfrontcomité een huis gevonden heeft voor ons verlof. We zullen (weer) in Harskamp gaan wonen, vanaf maart tot juli volgend jaar. Bid voor alle verdere voorbereidingen voor ons verlof.
 2. Vorige week hebben we een cursus gegeven aan een twintigtal dominees, ouderlingen, evangelisten en andere gerespecteerde mensen uit de kerken. Zij zullen vanaf nu als meelezers betrokken worden bij ons vertaalwerk. Het was een erg goede cursus en we hebben sterke relaties kunnen leggen met de kerken in de dorpen. Bid dat deze mensen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze bijbelvertaling en dat de contacten met hen vruchtbaar zullen blijken om Gods Woord te verspreiden in de dorpen.
 3. Sinds twee weken is André ook verantwoordelijk geworden voor een tweede vertaalteam, de Simbiti. Dit team bestaat uit twee dominees die bezig zijn het Lukas-evangelie te vertalen voor ongeveer 90.000 Simbiti sprekers. Bid voor een goede samenwerking, en dat de vertalers met plezier hun werk kunnen doen.
 4. Deze maand hebben wij een van onze bijbelvertalers moeten ontslaan. Al geruime tijd merkten we dat zijn hart niet in het werk lag, en dat hij steeds meer momenten aangreep om niet naar het vertaalkantoor te komen. We hebben het vertaalwerk voor de Ngoreme-taal nu stilgezet, tot we ons klaar voelen om nieuwe vertalers te zoeken voor deze taal. Bid voor de Ngoreme-mensen, nu zij hierdoor langer op een bijbelvertaling in hun eigen taal moeten wachten.
 5. Dit is voor ons het derde jaar dat we kerst buiten Nederland vieren. Dit jaar realiseerden we ons dat we moeten bouwen aan een paar waardevolle familietradities, die ons en de kinderen helpen om de betekenis van kerst samen te vieren. Bid dat kerst dit jaar veel betekenis voor ons zal hebben.
 6. Direct na de kerst hopen we naar een bemoedigingconferentie voor zendelingen te gaan in Kenia, (dicht bij Nairobi). Bid voor bescherming onderweg, en dat we geestelijk verfrist zullen zijn. En dat als we thuiskomen, we niet weer voor onaangename verrassingen komen te staan…

Gebedspunten | November 2010

bidt-voor-ons
 1. Dank voor de verkiezingen die tamelijk vreedzaam zijn verlopen. De huidige president (Jakaya Kikwete) is herkozen, maar in onze regio heeft de oppositiepartij gewonnen. Ondanks dat verschillende mensen zijn vermoord en verwond, spreekt iedereen van een zeer vreedzame verkiezing. Bid voor de (nieuwe) leiders, dat zij dit land zullen leiden met wijsheid en recht.
  Lees verder
 2. Dank voor de controle van de Kabwa vertaling door onze vertaalconsulent (John Macaulay uit Engeland). We konden in drie dagen bijna 600 bijbelverzen controleren en afronden (Lukas 3-15). De consulent was erg tevreden over de vertaalde hoofdstukken. We zijn nu bezig met het herzien van de tekst van de eerste hoofdstukken, en daarna hopen we het hele boek publicatie klaar te maken.
  Lees verder
 3. De Bijbelzondag was voor de meeste teams een geslaagde dag. Veel mensen hebben gehoord over het bijbelvertaalwerk dat we doen, en zijn aangemoedigd om Gods woord te gebruiken. Bid dat ons werk steeds breder gedragen wordt en de Bijbel steeds meer gebruikt zal worden.
  Lees verder
 4. Afgelopen zondag ben ik met onze vertaalconsulenten en Kabwa bijbelvertaler naar een van de Kabwa dorpen geweest. We hebben de nieuwe dorpsoudste bezocht, en daarna een kerkdienst bijgewoond. We kregen daar de kans om een hoofdstuk in de Kabwa taal voor te lezen. Weer 60 mensen die voor het eerst Gods Woord in hun eigen taal hebben gehoord. De reactie na het ademloos luisteren was ontroerend. We hebben beloofd om volgend jaar het complete Lukas-Evangelie in de Kabwa taal aan te bieden. Dank God dat Hij krachtig spreekt door onze vertaling heen.
  Lees verder
 5. Deze maand zullen twee collega’s op verlof gaan (voor langere tijd). Bid voor ons vertaalteam, dat we de energie zullen hebben om de bestaande negen projecten te begeleiden. Bid voor André, als hij nu ook vertaaladviseur voor het Simbiti team zal worden.
 6. Bid dat we creatief zullen zijn om de nodige ontspanning te vinden. We hebben een drukke tijd achter de rug, en waarschijnlijk ook een drukke tijd voor de boeg. Bid dat we een juiste balans vinden tussen ons werk en andere dingen, en dat we een paar fijne verjaardagen zullen kunnen vieren.

Gebedspunten | September 2010

bidt-voor-ons


Om voor te bidden…

 1. Bid dat we in onze teleurstellingen gericht blijven op de eer van God. Bid dat onze keuzes en levensstijl een verrassend positieve indruk zullen maken in onze omgeving.
 2. Bid voor het lees- en schrijfonderwijs voor de negen taalgroepen in het noorden van Tanzania.
 3. Bid met name voor de mensen die we zoeken te bereiken met het Evangelie in hun moedertaal: de Zinza, Kabwa, Simbiti, Jita, Kwaya, Ikizu, Zanaki, Ngoreme en Ikoma.
 4. Bid om lichamelijke en geestelijke bescherming voor ons gezin.
 5. Bid dat er een wonder gebeurt in het leven van onze ex-bewaker.

Om voor te danken…

 1. Dank dat we zoveel bemoediging hebben ervaren, ook in deze moeilijke tijd.
 2. Dank dat verschillende teams in ons project hopelijk dit jaar het Lukas-Evangelie kunnen voltooien.
 3. Dank voor de vriendschap.

Gebedsbrief  |  Augustus 2010

bidt-voor-ons

Beste biddende vrienden,

Begin juli zijn we naar de jaarlijkse conferentie van SIL in Kenia geweest. We hebben dit als een gezegende tijd ervaren. We hebben veel collega’s ontmoet en zijn bemoedigd door de samenkomsten. De tijd met elkaar voelde als vakantie.

Bij thuiskomst troffen we echter een leeggeroofd huis aan. Er zijn heel veel spullen meegenomen. Een van onze bewakers is spoorloos; we hebben bewijs dat hij hier achter zit. Ons vertrouwen is enorm beschadigd. Ons huis was ons enige plekje dat we als ’thuis’ ervaarden. Opeens voelt dat niet meer zo. Dat doet pijn, we voelen ons diep bedrogen. Het vertrouwen dat we nog hadden is nu tot een minimum teruggebracht. Wel zijn we enorm geholpen door onze collega’s en vrienden in Musoma, zowel zendelingen als Tanzaniaanse vrienden en collega’s. Gelukkig hebben we nog steeds vrienden, maar het is zo moeilijk om echt te weten wie hier onze vrienden zijn.

 1. Bid om genezing van onze beschadigde gevoelens. Bid dat we aanvoelen wie we kunnen vertrouwen. Bid dat we vrede in ons hart blijven ervaren, en we kracht putten uit onze andere vriendschappen.
 2. Dank dat we ook nu zien dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Bid dat we opnieuw bemoedigd worden, en ons normale leven en werk weer kunnen oppakken.
 3. Dank voor de hulp die we ervaren van onze collega’s en vrienden in Musoma. We hadden ze hard nodig.
 4. Bid voor Michaja en Elisa, dat ze zich veilig voelen. Vooral Michaja praat regelmatig over ‘de dieven’ die haar spulletjes hebben meegenomen. Bid ook voor ons, dat we weten hoeveel we haar moeten vertellen (de dief was ook haar vriend).
 5. Bid voor veiligheid en bescherming voor ons gezin. Bid dat ons huis weer snel ons thuis zal zijn. ’s Nachts slapen we nog erg onrustig, bid voor rust in ons hoofd.
 6. Bid voor onze bewaker en degenene die hem hielpen. Bid dat hij gevonden wordt, en tot inkeer komt.
 7. Bid dat onze computers weer teruggevonden worden. We zijn al onze gegevens kwijt, omdat ze zelfs onze back-ups meegenomen hebben.
 8. Dank voor de mooie tijd in Kenia, toen we echt konden genieten van de conferentie.

We danken u voor uw gebedssteun. Juist op momenten als deze voelen we ons gedragen door jullie gebeden.

André en Dorien Kamphuis
Bijbelvertalers in Tanzania


(Laatste update: 2 augustus 2010)

2 Thoughts on “Gebedspunten

 1. Eep en Marjan Mook on 9 augustus 2010 at 01:06 said:

  Beste André en Dorien,

  Wat is het schokkend om te lezen dat jullie na zo’n mooie tijd terugkomen in een leeg huis. Wij kwamen gisteren ook thuis na een paar weken heerlijke vakantie. Het is dan ook weer fijn om thuis te zijn. Triest dat jullie het zo heel anders meemaakten.
  We bidden voor jullie en hopen dat jullie het gevoel van veiligheid weer terug mogen krijgen.
  ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.’
  Met een lieve groet,

  Eep en Marjan Mook.

 2. Pingback: André en Dorien Kamphuis » In de gezinnen van onze vertalers…

Geef een reactie